Uploaded image for project: 'MedMij Standaarden'
 1. MedMij Standaarden
 2. MM-219

MedicationUse niet compleet na een resave in Forge

  Details

  • Type: Wijzigingsverzoek
  • Status: Gesloten
  • Priority: 2
  • Resolution: Fixed
  • Fix Version/s: 2019.01 - Patches 2019
  • Component/s: None
  • Blokkerend:
   Nee
  • Informatiestandaard:
   BgZ, Medicatieproces
  • Informatiestandaard onderdelen:
   FHIR
  • FHIR Category:
   Profiles
  • Voorgestelde oplossing:
   Hide
   1. Uit analyse blijkt dat dit het enige profiel is waar de oorzaak van data corruptie door Forge bestond
   2. Ontbrekende informatie in het profiel terug zetten door de betreffende xml voor de foutieve commit terug te plaatsen. Zie hiervoor https://github.com/Nictiz/Nictiz-STU3-Zib2017/commit/cfa3c4b273f9aa5f856f0e2d5020bf72375a5a1b

   Op master: https://github.com/Nictiz/Nictiz-STU3-Zib2017/commit/7432bca2706dcdb72b2195dca8420007c5f93898
   Show
   1. Uit analyse blijkt dat dit het enige profiel is waar de oorzaak van data corruptie door Forge bestond 2. Ontbrekende informatie in het profiel terug zetten door de betreffende xml voor de foutieve commit terug te plaatsen. Zie hiervoor https://github.com/Nictiz/Nictiz-STU3-Zib2017/commit/cfa3c4b273f9aa5f856f0e2d5020bf72375a5a1b Op master: https://github.com/Nictiz/Nictiz-STU3-Zib2017/commit/7432bca2706dcdb72b2195dca8420007c5f93898

   Description

   Deze grove ommisie kwam aan het licht nadat bleek dat het profiel MedicationUse mappings miste naar het MP9 concept Informant (id: mp-dataelement900-22424 ) en HCIM BasicElements concept InformationSource (id: NL-CM:0.0.2), gemeld in een kwalificatietrajact.

   Na verder onderzoek blijkt dat een groot stuk xml ontbreekt in het profiel MedicationUse profiel nadat dit profiel was geopend en opgeslagen met Forge. Dit werd gedaan om 1. alle profielen op dezelfde manier te structureren, 2. te valideren en 3. te verzorgen van een correcte differential. 

    

    Attachments

     Activity

      People

      Assignee:
      toonstra Ardon Toonstra
      Reporter:
      toonstra Ardon Toonstra
      Watchers:
      0 Start watching this issue

       Dates

       Created:
       Updated:
       Resolved:

        Estimations By Role

        No roles have been estimated yet.