Uploaded image for project: 'MedMij Standaarden'
 1. MedMij Standaarden
 2. MM-2168

Optimalisatie script/addenda PDF/A: Raadplegen, Beschikbaarstellen, Ontvangen en Sturen

  Details

  • Blokkerend:
   Nee
  • Informatiestandaard:
   PDF/A
  • Informatiestandaard onderdelen:
   Kwalificatie
  • Impact:
   De impact is positief minimaal, in de zin dat er kleine verbeteringen in de addenda en script worden doorgevoerd.
  • Voorgestelde oplossing:
   Hide
   De addenda zullen worden aangepast zodat er meer ruimte wordt geboden om de metadata beter te laten aansluiten bij de verschillende domeinen waar deze standaard voor wordt gebruikt. Daarnaast is de naamgeving gelijk getrokken met de naamgeving zoals beschreven in het FO en is de samenhang tussen het script en de addenda verbeterd

   Show
   De addenda zullen worden aangepast zodat er meer ruimte wordt geboden om de metadata beter te laten aansluiten bij de verschillende domeinen waar deze standaard voor wordt gebruikt. Daarnaast is de naamgeving gelijk getrokken met de naamgeving zoals beschreven in het FO en is de samenhang tussen het script en de addenda verbeterd
  • Release notes:
   Hide

   De kwalificatiescripts en addenda zijn naar wiki-pagina’s omgezet. Verwijder of archiveer eerder gedownloade (pdf) versies.  Daarnaast is de naamgeving van de begrippen geharmoniseerd, zijn de addenda verder uitgewerkt en is uiteengezet wat er per scenario wordt getoetst.

   Show
   De kwalificatiescripts en addenda zijn naar wiki-pagina’s omgezet. Verwijder of archiveer eerder gedownloade (pdf) versies.  Daarnaast is de naamgeving van de begrippen geharmoniseerd, zijn de addenda verder uitgewerkt en is uiteengezet wat er per scenario wordt getoetst.

   Description

   De addenda van PDF/a worden niet altijd op een eenduidige wijze geïnterpreteerd en sluiten niet optimaal aan. In dit issue zijn de eerdere issues opgenomen. 

   MM-1170

    Attachments

     Issue Links

      Activity

       People

       Assignee:
       luttikhuizen@nictiz.nl Harriet Luttikhuizen
       Reporter:
       luttikhuizen@nictiz.nl Harriet Luttikhuizen
       Watchers:
       6 Start watching this issue

        Dates

        Created:
        Updated:
        Resolved:

         Estimations By Role

         No roles have been estimated yet.