Uploaded image for project: 'MedMij Standaarden'
 1. MedMij Standaarden
 2. MM-2168

Optimalisatie script/addenda PDF/A: Raadplegen, Beschikbaarstellen, Ontvangen en Sturen

Details

  • Nee
  • PDF/A
  • Kwalificatie
  • De impact is positief minimaal, in de zin dat er kleine verbeteringen in de addenda en script worden doorgevoerd.
  • Hide
   De addenda zullen worden aangepast zodat er meer ruimte wordt geboden om de metadata beter te laten aansluiten bij de verschillende domeinen waar deze standaard voor wordt gebruikt. Daarnaast is de naamgeving gelijk getrokken met de naamgeving zoals beschreven in het FO en is de samenhang tussen het script en de addenda verbeterd

   Show
   De addenda zullen worden aangepast zodat er meer ruimte wordt geboden om de metadata beter te laten aansluiten bij de verschillende domeinen waar deze standaard voor wordt gebruikt. Daarnaast is de naamgeving gelijk getrokken met de naamgeving zoals beschreven in het FO en is de samenhang tussen het script en de addenda verbeterd
  • Hide

   De kwalificatiescripts en addenda zijn naar wiki-pagina’s omgezet. Verwijder of archiveer eerder gedownloade (pdf) versies.  Daarnaast is de naamgeving van de begrippen geharmoniseerd, zijn de addenda verder uitgewerkt en is uiteengezet wat er per scenario wordt getoetst.

   Show
   De kwalificatiescripts en addenda zijn naar wiki-pagina’s omgezet. Verwijder of archiveer eerder gedownloade (pdf) versies.  Daarnaast is de naamgeving van de begrippen geharmoniseerd, zijn de addenda verder uitgewerkt en is uiteengezet wat er per scenario wordt getoetst.

  Description

   De addenda van PDF/a worden niet altijd op een eenduidige wijze geïnterpreteerd en sluiten niet optimaal aan. In dit issue zijn de eerdere issues opgenomen. 

   MM-1170

   Attachments

    Issue Links

     Activity

      People

       luttikhuizen@nictiz.nl Harriet Luttikhuizen (Inactive)
       luttikhuizen@nictiz.nl Harriet Luttikhuizen (Inactive)
       Watchers:
       6 Start watching this issue

       Dates

        Created:
        Updated:
        Resolved: