Uploaded image for project: 'MedMij Standaarden'
 1. MedMij Standaarden
 2. MM-2104

Aanpassen adressoort contactpersoon in de patient resource van fixtures kwalificatie GGZ

  Details

  • Type: Wijzigingsverzoek
  • Status: Gesloten
  • Priority: 3
  • Resolution: Resolved
  • Fix Version/s: 2020.01 - Mei 2021
  • Component/s: None
  • Blokkerend:
   Nee
  • Informatiestandaard:
   Basisgegevens GGZ
  • Informatiestandaard onderdelen:
   Kwalificatie
  • Impact:
   Klein, doorgeven aan kwalificatieteam dat de DVP iets anders zal tonen.
  • Voorgestelde oplossing:
   Hide
   Aanpassen van adressoort bij de contactpersoon van de patient naar de waarde PHYS zodat deze overeenkomt met het addendum
   Show
   Aanpassen van adressoort bij de contactpersoon van de patient naar de waarde PHYS zodat deze overeenkomt met het addendum
  • Release notes:
   Hide

   Voor de kwalificatiefixtures van GGZ patient Bals is de waarde van Patient.contact.address.use aangepast naar PHYS zodat deze waarde overeenkomt met het addendum. 

   Show
   Voor de kwalificatiefixtures van GGZ patient Bals is de waarde van Patient.contact.address.use aangepast naar PHYS zodat deze waarde overeenkomt met het addendum. 

   Description

   De contactpersoon kent een adres met een type in de fixtures dat niet overeenkomt met het addendum. Dit dient te worden aangepast naar de waarde PHYS om overeen te komen met het addendum 

    Attachments

     Issue Links

      Activity

       People

       Assignee:
       goris@nictiz.nl Vincent Goris
       Reporter:
       goris@nictiz.nl Vincent Goris
       Watchers:
       4 Start watching this issue

        Dates

        Created:
        Updated:
        Resolved:

         Estimations By Role

         No roles have been estimated yet.