Uploaded image for project: 'MedMij Standaarden'
 1. MedMij Standaarden
 2. MM-2046

Reproduceerbaarheid van zelfmetingen vanuit DVZA

Details

  • Vraag
  • Status: Gesloten
  • 3
  • Resolution: Resolved
  • None
  • None
  • Nee
  • Zelfmetingen
  • Technisch
  • Profiles

  Description

   Binnen TO

   https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/MedMij:V2019.01_FHIR_VitalSigns

   heeft de XIS (de MedMij DVZA) deze twee rollen

   • Receives vital signs from the PHR
   • Serves vital signs to the PHR

    

   M.a.w.

   De vital signs moeten worden opgeslagen in het XIS en terug worden gegeven aan het PHR.

   Wat zijn de eisen mbt de reproduceerbaarheid van de velden-inhoud?

   De ZIB's voor metingen zijn functioneel vaak breder opgezet dan de functionaliteit die een XIS heeft.

   Indien we zelfmetingen opslaan in een XIS kunnen velden verloren gaan omdat het XIS deze functioneel niet heeft in de dossiervorming. Bij heropvraag zullen die velden niet meer reproduceerbaar zijn.

   Bijvoorbeeld: Het gemis van Observation.bodySite feature in een XIS.

    

   De benoemde profielen hebben wel 'Must support' markeringen in simplifier profile definities. Bijvoorbeeld

   https://simplifier.net/packages/nictiz.fhir.nl.stu3.zib2017/2.1.0/files/348075

   Rode 'S' markeringen

   Maar die lijken niet direct te maken te hebben met de MedMij Huisartsen eisen.

   Daarnaast missen de 'Must support' markeringen de gewenste uitleg.

   https://hl7.org/fhir/2018May/conformance-rules.html#mustSupport

   "... where the profile labels an element as mustSupport=true. When a profile does this, it SHALL also make clear exactly what kind of "support" is required, as this can mean many things."

    

   1. Wat wordt verwacht van de XIS opslag en opvraag mbt Must Support?
   2. Wat wordt verwacht van de XIS opslag en opvraag mbt reproduceren?
   3. Waarom heeft VitalSigns BloodGlucose geen Must Support markeringen? https://simplifier.net/packages/nictiz.fhir.nl.stu3.zib2017/2.1.0/files/348202 
   4. Heeft de XIS (de zorgverlener) een rol in het zetten van de Observation.status? Moet een zorgverlener een zelfmeting bewust akkoorderen voor dossiervorming? Dit veld is opgenomen als mustSupport en IsModifier
   5. Mag een XIS (de zorgverlener) een aangeboden zelfmeting weren? Na beoordeling als vervuilende waarde.
   6. Mag een XIS (de zorgverlener) een stortvloed van metingen tegenhouden? Verschil tussen een 1 meting per dag versus honderden metingen per dag.
   7. Is een fysieke beoordeling via een XIS postvak door een zorgmedewerker beoogd in de medmij scenarios? Is dit besproken met OPEN/Legio in kader van de doelgroep?

   Attachments

    Issue Links

     Activity

      People

       tjerk.drouen@cgm.com Tjerk Drouen
       tjerk.drouen@cgm.com Tjerk Drouen
       Watchers:
       6 Start watching this issue

       Dates

        Created:
        Updated:
        Resolved: