Uploaded image for project: 'MedMij Standaarden'
 1. MedMij Standaarden
 2. MM-2040

Verwijzing naar MDH/MHD verwijderen uit kwalificatiescript Vragenlijsten

  Details

  • Type: Wijzigingsverzoek
  • Status: Gesloten
  • Priority: 3
  • Resolution: Resolved
  • Fix Version/s: 2020.01 - Mei 2021
  • Component/s: None
  • Blokkerend:
   Nee
  • Informatiestandaard:
   Vragenlijsten
  • Informatiestandaard onderdelen:
   Kwalificatie
  • Impact:
   Alleen correctie van foutieve tekst, IHE MHD is nooit een onderdeel van kwalificatie vragenlijsten geweest.
  • Voorgestelde oplossing:
   tekst verwijderen uit kwalificatiescript "Kennis en begrip van het IHE MDH profiel zoals al verwezen vanuit de MedMij informatiestandaardVragenlijsten."
  • Release notes:
   Hide

   In de kwalificatiescripts van Vragenlijsten 2.x stond ten onrechte een zinsnede over "Kennis en begrip van het IHE MDH profiel [...]". Deze zinsnede is verwijderd.

   Show
   In de kwalificatiescripts van Vragenlijsten 2.x stond ten onrechte een zinsnede over "Kennis en begrip van het IHE MDH profiel  [...] ". Deze zinsnede is verwijderd.

   Description

   Dit document bevat ten onrechte een verwijzing naar MDH/MHD:
   https://informatiestandaarden.nictiz.nl/images/6/6e/1._Kwalificatiescript_-_MedMij_Beschikbaarstellen_Vragenlijsten_V2020.01_20210223.pdf
   Letterlijke tekst is:
   Kennis en begrip van het IHE MDH profiel zoals al verwezen vanuit de MedMij informatiestandaardVragenlijsten.
   Het ontwerp zegt niets over MDH https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/MedMij:V2020.01/OntwerpVragenlijsten

   Voorgestelde oplossing is deze tekst aanpassen in het kwalificatiescript.

   Toevoeging: vermoedelijk is de tekst mee gekopieerd vanuit kwalificatiescript PDF/A (deze documenten zijn oorspronkelijk een kopie daarvan)

    Attachments

     Activity

      People

      Assignee:
      lenselink@nictiz.nl Mariëtte Lenselink
      Reporter:
      ligtvoet Maarten Ligtvoet
      Watchers:
      4 Start watching this issue

       Dates

       Created:
       Updated:
       Resolved:

        Estimations By Role

        No roles have been estimated yet.