Uploaded image for project: 'MedMij Standaarden'
 1. MedMij Standaarden
 2. MM-2040

Verwijzing naar MDH/MHD verwijderen uit kwalificatiescript Vragenlijsten

Details

  • Wijzigingsverzoek
  • Status: Gesloten
  • 3
  • Resolution: Resolved
  • 2020.01 - Mei 2021
  • None
  • Nee
  • Vragenlijsten
  • Kwalificatie
  • Alleen correctie van foutieve tekst, IHE MHD is nooit een onderdeel van kwalificatie vragenlijsten geweest.
  • tekst verwijderen uit kwalificatiescript "Kennis en begrip van het IHE MDH profiel zoals al verwezen vanuit de MedMij informatiestandaardVragenlijsten."
  • Hide

   In de kwalificatiescripts van Vragenlijsten 2.x stond ten onrechte een zinsnede over "Kennis en begrip van het IHE MDH profiel [...]". Deze zinsnede is verwijderd.

   Show
   In de kwalificatiescripts van Vragenlijsten 2.x stond ten onrechte een zinsnede over "Kennis en begrip van het IHE MDH profiel  [...] ". Deze zinsnede is verwijderd.

  Description

   Dit document bevat ten onrechte een verwijzing naar MDH/MHD:
   https://informatiestandaarden.nictiz.nl/images/6/6e/1._Kwalificatiescript_-_MedMij_Beschikbaarstellen_Vragenlijsten_V2020.01_20210223.pdf
   Letterlijke tekst is:
   Kennis en begrip van het IHE MDH profiel zoals al verwezen vanuit de MedMij informatiestandaardVragenlijsten.
   Het ontwerp zegt niets over MDH https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/MedMij:V2020.01/OntwerpVragenlijsten

   Voorgestelde oplossing is deze tekst aanpassen in het kwalificatiescript.

   Toevoeging: vermoedelijk is de tekst mee gekopieerd vanuit kwalificatiescript PDF/A (deze documenten zijn oorspronkelijk een kopie daarvan)

   Attachments

    Activity

     People

      lenselink@nictiz.nl Mariëtte Lenselink
      ligtvoet Maarten Ligtvoet
      Watchers:
      4 Start watching this issue

      Dates

       Created:
       Updated:
       Resolved:

       Jigit Development

        Branches:
        Pull requests: