Uploaded image for project: 'MedMij Standaarden'
 1. MedMij Standaarden
 2. MM-2014

Aanpassen kwalificatiescript PDF/A voor optionaliteit DocumentManifest transactie

  Details

  • Type: Wijzigingsverzoek
  • Status: Gesloten
  • Priority: 3
  • Resolution: Resolved
  • Fix Version/s: 2020.01 - April 2021
  • Component/s: None
  • Blokkerend:
   Nee
  • Informatiestandaard:
   PDF/A
  • Informatiestandaard onderdelen:
   Kwalificatie
  • Impact:
   Hide
   De impact van deze wijziging is positief laag voor kwalificeren de partijen door het de helderheid vergroot. Verdere impact analyses zijn te vinden in issue MM1960 en MM 2003
   Show
   De impact van deze wijziging is positief laag voor kwalificeren de partijen door het de helderheid vergroot. Verdere impact analyses zijn te vinden in issue MM1960 en MM 2003
  • Voorgestelde oplossing:
   Hide
   In het kwalificatie script voor beschikbaarstellen aangeven dat de scenario's 2.2- 2.4 optioneel zijn.
   In het kwalificatie script duidelijker uiteen zetten, dat de scenario's 2.1- 2.3 optioneel zijn.
   Show
   In het kwalificatie script voor beschikbaarstellen aangeven dat de scenario's 2.2- 2.4 optioneel zijn. In het kwalificatie script duidelijker uiteen zetten, dat de scenario's 2.1- 2.3 optioneel zijn.
  • Release notes:
   Hide

   DocumentManifest is optioneel voor zowel DVZA's als DVP, dit is doorgevoerd in de testscripts van PDF/A 3.x (2020.01).

   Show
   DocumentManifest is optioneel voor zowel DVZA's als DVP, dit is doorgevoerd in de testscripts van PDF/A 3.x (2020.01).

   Description

   Document.manifest is niet meer verplicht voor dvza's . Zie de issues  MM2013 en MM1960, waarin wijzingen in de TO en FO worden doorgevoerd. In dit issue wordt de wijziging in het kwalificatie script doorgevoerd.

    

    Attachments

     Issue Links

      Activity

       People

       Assignee:
       luttikhuizen@nictiz.nl Harriet Luttikhuizen
       Reporter:
       luttikhuizen@nictiz.nl Harriet Luttikhuizen
       Watchers:
       7 Start watching this issue

        Dates

        Created:
        Updated:
        Resolved:

         Estimations By Role

         No roles have been estimated yet.