Uploaded image for project: 'MedMij Standaarden'
 1. MedMij Standaarden
 2. MM-2010

Correct mapping for FamilySituationChild.Child.DateOfBirth

  Details

  • Type: Wijzigingsverzoek
  • Status: Gesloten
  • Priority: 3
  • Resolution: Resolved
  • Fix Version/s: 2020.01 - Mei 2021
  • Component/s: None
  • Blokkerend:
   Nee
  • Informatiestandaard:
   Basisgegevens GGZ
  • Informatiestandaard onderdelen:
   FHIR
  • Impact:
   Hide
   De huidige mapping is niet-bestaand (de combinatie van zib en code komt niet voor) en door het aanbrengen van de juiste mapping wordt duidelijker wat de bedoeling is. Het is overigens zeer onwaarschijnlijk dat hier in de praktijk verwarring over zou zijn. De impact is dus nihil.
   Show
   De huidige mapping is niet-bestaand (de combinatie van zib en code komt niet voor) en door het aanbrengen van de juiste mapping wordt duidelijker wat de bedoeling is. Het is overigens zeer onwaarschijnlijk dat hier in de praktijk verwarring over zou zijn. De impact is dus nihil.
  • FHIR Category:
   Profiles
  • Voorgestelde oplossing:
   Hide
   Aanpassen foutieve mapping voor DateOfBearth concept van NL-CM:7.13.4 naar NL-CM:7.16.6 in profiel zib-FamilySituationChild.
   Verwijderen niet-gebruikte mapping naar zib BasisElementen.
   Show
   Aanpassen foutieve mapping voor DateOfBearth concept van NL-CM:7.13.4 naar NL-CM:7.16.6 in profiel zib-FamilySituationChild. Verwijderen niet-gebruikte mapping naar zib BasisElementen.
  • Release notes:
   Hide

   Corrected the faulty mapping to the DateOfBirth concept in the zib FamilySituationChild profile.

   Show
   Corrected the faulty mapping to the DateOfBirth concept in the zib FamilySituationChild profile.

   Description

   In the profile on zib FamilySituationChild, Observation.component:child.valueDateTime, which represents the Child.DateOfBirth concept of the zib, is mapped to zib element NL-CM:7.13.4. This is actually not a concept code of the zib (instead it refers to the equivalent concept in zib FamiliySituation). This should be corrected to NL-CM:7.16.6.

   The profile also includes a mapping to the zib-Basicelements that is not used. Therefore it should be omitted.

    Attachments

     Issue Links

      Activity

       People

       Assignee:
       edelman@nictiz.nl Pieter Edelman
       Reporter:
       edelman@nictiz.nl Pieter Edelman
       Watchers:
       4 Start watching this issue

        Dates

        Created:
        Updated:
        Resolved:

         Estimations By Role

         No roles have been estimated yet.