Uploaded image for project: 'MedMij Standaarden'
 1. MedMij Standaarden
 2. MM-192

Tonen auteur en datumtijd van beschikbaargestelde zorggegevens

  Details

  • Type: Wijzigingsverzoek
  • Status: Doorontwikkeling
  • Priority: 4
  • Resolution: Unresolved
  • Fix Version/s: Nader te bepalen
  • Blokkerend:
   Nee
  • Informatiestandaard:
   Alle
  • Informatiestandaard onderdeel:
   Functioneel

   Description

   PGO gebruiker moet kunnen zien van welke bron zorggegevens afkomstig zijn, evenals de datumtijd van 'verzamelen/raadplegen' daarvan. In addenda van de kwalificatiescripts is 'auteur' vooral opgenomen als er een evidente reden voor was, zoals bijvoorbeeld voor (zelf)metingen.

   Vervolgvraag is wat de bron is: het beschikbaarstellende informatiesysteem of de zorginhoudelijke auteur. Kunnen de uitgangspunten zoals die voor LSP gelden gehanteerd worden? (die moeten we dan eerst in kaart krijgen)

    Attachments

     Activity

      People

      Assignee:
      hagen@nictiz.nl Victor van Hagen
      Reporter:
      koolschijn Bas Koolschijn
      Watchers:
      1 Start watching this issue

       Dates

       Created:
       Updated:

        Estimations By Role

        No roles have been estimated yet.