Uploaded image for project: 'MedMij Standaarden'
 1. MedMij Standaarden
 2. MM-189

Concept PractitionerRole wijkt af van FHIR core

Details

  • Wijzigingsverzoek
  • Status: Gesloten
  • 1
  • Resolution: Fixed
  • 2019.01 - Patches 2019
  • None
  • Ja
  • Alle
  • FHIR
  • Groot. Niet compatible met vorige versie.
  • Profiles
  • Hide
   1. Zib concept NL-CM:17.1.5 (ZorgverlenersRol) mapping weghalen van de PractitionerRole.code. Comment plaatsen met verduidelijkende tekst over waarom de mapping is weggehaald.
   2. ZorgverlenersRol mapping toevoegen op alle mogelijke en relevante plekken in de FHIR profielen waar verwezen wordt naar PractitionerRole. Zie voorbeeld in de issue omschrijving
   3. PracittionerRole.speciality cardinaliteit van 0..* naar 0..1 zetten, zodat er per specialisme een PractitionerRole aangemaakt moet worden en dit ook klopt met de Zib Zorgverlener. Speciality.coding gesliced zodat er equivalente codings vanuit verschillende codesystemen doorgegeven kunnen worden.
   Show
   1. Zib concept NL-CM:17.1.5 (ZorgverlenersRol) mapping weghalen van de PractitionerRole.code. Comment plaatsen met verduidelijkende tekst over waarom de mapping is weggehaald. 2. ZorgverlenersRol mapping toevoegen op alle mogelijke en relevante plekken in de FHIR profielen waar verwezen wordt naar PractitionerRole. Zie voorbeeld in de issue omschrijving 3. PracittionerRole.speciality cardinaliteit van 0..* naar 0..1 zetten, zodat er per specialisme een PractitionerRole aangemaakt moet worden en dit ook klopt met de Zib Zorgverlener. Speciality.coding gesliced zodat er equivalente codings vanuit verschillende codesystemen doorgegeven kunnen worden.

  Description

   Onderstaande afgelopen vrijdag besproken met Ardon Toonstra. Deze melding dien ik ook in namens Bram Wesselo (Lumc). Op dit moment zijn we niet in staat om PractitionerRole conform het Nictiz profiel te gebruiken binnen ons datamodel. Hieronder een beschrijving van het probleem. Zie bijgevoegd word bestand voor beschrijving inclusief screenshot.

   Zib zorgverlener

   In de zib zorgverlener is het veld ZorgverlenerRol gelinkt aan ZorgverlenerRolCodelijst. Dit is de rol die de arts heeft in het zorgproces (de patiëntcontext), bijvoorbeeld hoofdbehandelaar, verwijzer, uitvoerder, etc.

   In het fhir profiel nl-core-practitionerrole (https://simplifier.net/NictizSTU3-Zib2017/nl-core-practitionerrole) wordt ZorgverlenerRolCodelijst gebruikt om het veld code te vullen.

   In het core fhir-profiel practitionerRole (https://simplifier.net/coreprofilesstu3/practitionerrole) wordt het concept rol anders gebruikt. Namelijk wat is de rol die de Practitioner heeft binnen een organisatie. In het core profiel is voor het veld code naar dit soort rollen verwezen. De voorbeeld valueset bevat entiteiten als doctor, nurse, researcher, etc. (http://hl7.org/fhir/practitioner-role)

   Hierdoor ontstaat de volgende situatie, bij bijvoorbeeld HCIM Procedure (https://simplifier.net/NictizSTU3-Zib2017/ZIB-Procedure/~overview)

   Het veld performer is impliciet de rol (uitvoerder) binnen de context van de uitgevoerde procedure. De toevoeging van nl-core-practitionerrole zou dan redundant zijn als hier ook is aangegeven of dit gedaan is in de rol van performer[1]. Belangrijker is om te weten welke rol de practitioner heeft binnen de organisatie, bijvoorbeeld een arts of verpleegkundig specialist.

   Procedure.role gaat over welke rol de arts had als performer, bijvoorbeeld chirurg, uroloog, etc. (http://hl7.org/fhir/STU3/valueset-performer-role.html). Kan per arts verschillen per procedure.  Practitionerrole blijft daarom wel nodig om te bepalen of het gaat om een arts en welke basisspecialisme deze arts heeft.

   Voorbeeld: Je kan de procedure als 56545009 - Cardiovascular surgeon hebben uitgevoerd (performer-role), met als zorgverlenertype doctor (practitioner-role). Omdat je de uitvoerder bent is dat ook direct je rol conform de Zib ZorgverlenerRol.  Het specialisme waaronder je dit doet is dan opgenomen in practitionerrole en voor dit voorbeeld 0320-Cardiologie.

   Voorstel:  Gebruik van de codelijst ZorgverlenerRoleCode verwijderen binnen nl-core-practitionerrole. Beter is om hier een lijst te gebruiken met Artstypes conform het core fhir profiel (http://hl7.org/fhir/practitioner-role), of arts, arts-assistent, verpleegkundige, vpk-specialist, physician assistant, etc.

   [1] De vraag is op welke manier je het bericht practitionerRole genereert, dit kan je pas bepalen op basis van de data waar ook Procedure op is gebaseerd. Je moet dan naar een resource verwijzen die gebaseerd moet worden op de resource vanwaar je refereert (kringverwijzing).

   Attachments

    Activity

     People

      toonstra Ardon Toonstra
      a.vaneldik@furore.com Armand van Eldik
      Watchers:
      0 Start watching this issue

      Dates

       Created:
       Updated:
       Resolved: