Uploaded image for project: 'MedMij Standaarden'
 1. MedMij Standaarden
 2. MM-1861

Richtlijnen & verwachtingen van de Narratives

Details

  • Nee
  • Alle
  • Technisch
  • Hide
   Zendende partijen kunnen alsnog besluiten om de Narratives bij elke informatiestandaard in te bouwen, dus impact is hierdoor laag.
    
   Ontvangende partijen kunnen, indienen beschikbaar, de Narratives alsnog tonen. Alleen kunnen ze door deze aanpassing geen afhankelijkheden meer inbouwen (m.u.v. specifieke resources zoals bij BgLZ), dus de impact voor deze partijen kan hoog zijn.
   Show
   Zendende partijen kunnen alsnog besluiten om de Narratives bij elke informatiestandaard in te bouwen, dus impact is hierdoor laag.   Ontvangende partijen kunnen, indienen beschikbaar, de Narratives alsnog tonen. Alleen kunnen ze door deze aanpassing geen afhankelijkheden meer inbouwen (m.u.v. specifieke resources zoals bij BgLZ), dus de impact voor deze partijen kan hoog zijn.
  • De verplicht van de Narratives wordt in het Algemene FHIR Implementation Guide aangepast van SHALL naar SHOULD.
  • Hide

   The current specification for Narratives (Resource.text) is SHALL. Proposal is to go to SHOULD under the provision that this can be classified as patch. Conditions and provisions as laid out in detail in the issue.

   Show
   The current specification for Narratives (Resource.text) is SHALL. Proposal is to go to SHOULD under the provision that this can be classified as patch. Conditions and provisions as laid out in detail in the issue.
  • Hide

   Narratives (Resource.text) go from SHALL to SHOULD in the generic FHIR IG, leaving the option for information standards to further re-constrain that into SHALL based on the specified use cases. Narrative, if present, SHALL NOT contradict the resource it is in (this was already a requirement). Clinical relevance, if narrative is present, is expected, but not tested.

   Show
   Narratives (Resource.text) go from SHALL to SHOULD in the generic FHIR IG, leaving the option for information standards to further re-constrain that into SHALL based on the specified use cases. Narrative, if present, SHALL NOT contradict the resource it is in (this was already a requirement). Clinical relevance, if narrative is present, is expected, but not tested.

  Description

   In de zomerrelease (2020.01) hebben we MM-1050 doorgevoerd. Dit issue had als doel duidelijkheid te verschaffen bij de vele vragen die op dat moment al leefden bij kwalificaties over 'wat te doen'. Via dit issue, dat net als alle andere issues voor zomerrelease door diverse consultatierondes is gegaan, is er met ingang van de zomerelease ook de verplichting op het hebben van Narrative (Resource.text).

   Partijen die nu komen kwalificeren voor zomerrelease geven bijna zonder uitzondering aan dat:

   • Ontvangende partijen niks doen met deze Narratives omdat zij liever op basis van de gestructureerde gegevens zelf controle houden over hun interfaces
   • Zendende partijen onevenredig veel moeten investeren in het maken ervan.
    • Er zijn weliswaar allerlei frameworks voorhanden, waaronder een van Nictiz zelf maar de meeste frameworks zijn gebaseerd op het Engels en nog niet goed geschikt voor de Nederlandse markt
    • Gegeven dat ontvangers het, zo is de stelling, toch niet gebruiken, dan is investeren in het maken ervan zonde

   Het voorstel is om de generieke verplichting op het voeren van Narrative uit de 2020.01 versie van de FHIR IG te halen. Omdat dit een tussentijdse wijziging zou betreffen is hieraan een randvoorwaarde verbonden welke in overleg met 'het veld' moeten worden ingevuld:

   Dit moet te verdedigen zijn als patch. Dat wil zeggen dat de backward compatibility niet in het geding is
   Dat lukt alleen als er geen ontvangende partij is (bijna altijd PGO/DVP) die heeft gebouwd op het bestaan van een Narrative

   Verder zijn de volgende dingen van belang bij invoering van dit voorstel:

   1. De generieke verplichting gaat er in dit voorstel af. Een informatiestandaard kan nog altijd een eis op narrative behouden. Voorbeeld hiervan is BgLZ welke voor zorgplan toestaat dat er een Narrative van type additional is omdat in dat geval de zender geen gestructureerd zorgplan kan maken. Als je dan de Narrative zou weglaten of negeren, zou je niets overhouden.
   2. Huidige, gekwalificeerde systemen hoeven niet opnieuw te kwalificeren. Wel vragen we om te controleren dat er geen afhankelijkheid op Narrative bestaat. Sturen van Narrative blijft mogelijk (en wenselijk)
   3. Nieuwe, te kwalificeren zenders van informatie hoeven geen Narrative te bouwen. Echter: als zij een narrative bouwen dan moet deze niet in tegenspraak zijn met de gegevens in de resource. Dit leidt onherroepelijk tot een brekend issue. We hebben onder andere voorbeelden gehad waarbij de status in de narrative afweek van die in de resource.
   4. Nieuwe, te kwalificeren ontvangers van informatie moeten in elk geval geen afhankelijkheid van Narrative bouwen. Hier wordt niet specifiek op gekwalificeerd.
   5. Bij kwalificatie wordt geen brekend oordeel meer gegeven over de klinische relevantie van eventueel aanwezige Narrative. FHIR eist dit wel van een eventueel aanwezige Narrative, maar een oordeel hierover leidt tot de niet-te-beantwoorden vraag wat "klinisch relevant" precies betekent.

    NB: hangende dit voorstel blijft de huidige situatie geldig bij kwalificatie. Kwalificatie op informatiestandaarden onder release 2020.01/2020.02 is op dit moment alleen mogelijk als narrative is geïmplementeerd door zendende partijen. Bij ontvangende partijen werd en wordt geen generieke eis op narrative gekwalificeerd.

   Attachments

    Issue Links

     Activity

      People

       rijcke@nictiz.nl Eduard de Rijcke
       rijcke@nictiz.nl Eduard de Rijcke
       Watchers:
       8 Start watching this issue

       Dates

        Created:
        Updated:
        Resolved:

        Jigit Development

         Branches:
         Pull requests: