Uploaded image for project: 'MedMij Standaarden'
 1. MedMij Standaarden
 2. MM-1847

assert-responseBundleContent warningOnly heeft verkeerde standaardwaarde

Details

  • Wijzigingsverzoek
  • Status: Gesloten
  • 3
  • Resolution: Resolved
  • 2020.01 - Maart 2021
  • None
  • Nee
  • Alle
  • FHIR, Kwalificatie
  • Laag, er veranderen geen verwachtingen, het wordt alleen beter zichtbaar (= error, "failed" test) in plaats van warning.
  • Standaardwaarde van assert-responseBundleContent warningOnly wijzigen van true naar false
  • Hide

   The default value of assert-responseBundleContent warningOnly was "true", this caused tests being displayed as warning where this should cause a failed test. To correct this, the default value is now changed to "false".

   Show
   The default value of assert-responseBundleContent warningOnly was "true", this caused tests being displayed as warning where this should cause a failed test. To correct this, the default value is now changed to "false".

  Description

   De testscript-assert "assert-responseBundleContent" zoals in NTS gedefinieerd heeft nu standaardwaarde "true". Dit betekent dat bij fout in de response-bundle slechts een warning getoond wordt waar een error gewenst zou zijn.

   Attachments

    Issue Links

     Activity

      People

       galen@nictiz.nl Niek van Galen
       galen@nictiz.nl Niek van Galen
       Watchers:
       2 Start watching this issue

       Dates

        Created:
        Updated:
        Resolved:

        Jigit Development

         Branches:
         Pull requests: