Uploaded image for project: 'MedMij Standaarden'
 1. MedMij Standaarden
 2. MM-1831

Asserts voor Task-update en QuestionnaireResponse Vragenlijsten te streng

Details

  • Nee
  • Vragenlijsten
  • FHIR, Kwalificatie
  • Laag, testen kunnen gewoon doorgaan, wel fijn voor implementers als dit weer goed werkt.
  • Aanpassen asserts voor Task- en QuestionnaireResponse in MedMij-kwalificatiemateriaal voor Vragenlijsten 1.x en 2.x zodat naar de statuscode gekeken wordt op basis van de resource in entry.response.location in plaats van entry.[resource]
  • Hide

   The asserts on Task- and QuestionnaireResponse in Questionnaires 1.x and 2.x MedMij qualification material now verify on entry.response.location for the status code, instead of entry.[resource]. Now the test is no longer incorrectly rejected if the resource is missing in the response.

   Show
   The asserts on Task- and QuestionnaireResponse in Questionnaires 1.x and 2.x MedMij qualification material now verify on entry.response.location for the status code, instead of entry. [resource] . Now the test is no longer incorrectly rejected if the resource is missing in the response.

  Description

   De asserts voor de receive-tests van Vragenlijsten zijn te streng. Er wordt hier onterecht verwacht dat de resource ook in de response is opgenomen, terwijl dat niet nodig is. Dit moet worden aangepast.

   Dit werkt nu niet blokkerend voor kwalificatie gezien de response ook handmatig gecontroleerd kan worden.

   Attachments

    Issue Links

     Activity

      People

       galen@nictiz.nl Niek van Galen
       galen@nictiz.nl Niek van Galen
       Watchers:
       3 Start watching this issue

       Dates

        Created:
        Updated:
        Resolved:

        Jigit Development

         Branches:
         Pull requests: