Uploaded image for project: 'MedMij Standaarden'
 1. MedMij Standaarden
 2. MM-1823

Afspraken betreffende identificatie van gegevens

Details

  • Vraag
  • Status: Gesloten
  • 3
  • Resolution: Resolved
  • None
  • None
  • Nee
  • Alle
  • FHIR
  • Other

  Description

   Deze melding is een vervolg op een melding die eerder is gemaakt door Jari Maijenburg, namelijk; https://bits.nictiz.nl/browse/MM-1157. Het probleem dat hier wordt aangekaart speelt namelijk nog steeds, en er is geen duidelijke oplossing voor handen.

   Ter verduidelijking zal ik het scenario nog eenmaal schetsen.

   Wanneer een gebruiker via zijn PGO gegevens ophaalt bij de huisarts worden deze bevraagd bij de FHIR server van de DVZA. Op dit moment is het doorgaans het geval dat het resultaat een collectie van FHIR resources is met een Patient resource waar deze aan gekoppeld zijn.

   Dit werkt prima, zij het niet dat deze resources niet uniek geidentificeerd zijn. Hierdoor is het aan de PGO kant onmogelijk om te controleren of het de desbetreffende resources reeds in het systeem heeft staan. Dit zorgt er vervolgens weer voor dat elke bevraging resulteert in een groeiende lijst met meervoudige replica's van resources.

   Logischerwijs zou elke resource een unieke identifier (bv. oid) krijgen die ook buiten het bronsysteem uniek is. Hierdoor kunnen ontvangende partijen zoals PGO's herkennen of ze de resource al hebben, en zo besluiten of ze de resource moeten updaten of aanmaken.

   Zoals eerder vermeld heeft Jari Maijenburg dit eerder gemeld, alleen is deze melding naar mijn mening niet afdoende afgehandeld. Ik hoop dat we aan de hand van deze nieuwe melding uiteindelijk een oplossing kunnen vinden voor de identificatie van unieke resources binnen het medmij-stelsel.

   Attachments

    Issue Links

     Activity

      People

       galen@nictiz.nl Niek van Galen
       daan.meijers@ivido.nl Daan Meijers
       Watchers:
       6 Start watching this issue

       Dates

        Created:
        Updated:
        Resolved:

        Jigit Development

         Branches:
         Pull requests: