Uploaded image for project: 'MedMij Standaarden'
 1. MedMij Standaarden
 2. MM-179

Weergavenamen bij codes moeten niet gefixeerd zijn

  Details

  • Blokkerend:
   Nee
  • Informatiestandaard:
   BgZ, Medicatieproces, Laboratoriumresultaten, Basisgegevens GGZ
  • Informatiestandaard onderdeel:
   FHIR
  • Impact:
   Laag tot geen.
  • FHIR Category:
   Profiles
  • Voorgestelde oplossing:
   Aanpassen van vaste waarden op .display elementen in FHIR naar gesuggereerde waarden in profielen conform verzoek van indiener

   Description

   In diverse profielen is de gesuggereerde weergavenaam bij een code als vaste weergavenaam overgenomen uit de desbetreffende zib. Zo'n weergavenaam bij een code is echter niet (noodzakelijk) de enige valide weergavenaam bij de betreffende code.

   Merk op dat het hier zonder uitzondering gaat om category, Observation.code, Observation.component.code, Procedure.code. Dat zijn dus niet de waarden bij een element, maar het element zelf.

   Merk tevens op dat alle .display elementen met zo'n vaste waarde optioneel zijn. Dit issue vraagt nadrukkelijk niet om deze alsnog verplicht te maken.

   Voorbeeld: de zib AlcolholUse stelt dat NL-CM:7.3.2 AlcoholUseStatus gedefinieerd wordt door SNOMED CT concept 228273003 Finding related to alcohol drinking behavior (finding). Als hiervoor een vertaling wordt gedefinieerd zoals "Bevinding gerelateerd aan alcoholconsumptie" dan zou deze niet kunnen worden toegepast zoals het profiel de vaste Engelstalige waarde definieert.

   Door de weergavenaam te fixeren worden deze alternatieven onmogelijk en om die reden hebben we in de V3/CDA specificaties reeds alle gefixeerde weergavenamen vervangen door "gesuggereerde" waarden.

   In FHIR betreft het de volgende profielen:

   • MedicationOverview
   • zib-AdministrationAgreement
   • zib-AdvanceDirective
   • zib-AlcoholUse
   • zib-Dispense
   • zib-DrugUse
   • zib-FamilySituation
   • zib-FamilySitautionChild
   • zib-FreedomRestrictingMeasures
   • zib-FunctionalOrMentalStatus
   • zib-HelpFromOthers
   • zib-LaboratoryTestResult-DiagnosticReport
   • zib-LivingSituation
   • zib-MedicationAdministration
   • zib-MedicationAgreement
   • zib-NursingIntervention
   • zib-ParticipationInSociety
   • zib-Stoma
   • zib-TobaccoUse
   • zib-TreatmentDirective

   Voorstel is in de FHIR profielen ook geen vaste waarden voor weergavenamen te eisen, maar de zib-waarde als gesuggereerde waarde te hanteren. Dit is reeds het geval in de V3/CDA specificaties, maar in FHIR ook al het geval voor elementwaarden waarbij weergavenamen in waardelijsten - bijv voor geslachtswaarden - als gesuggereerde waarde gelezen worden.

    Attachments

     Activity

      People

      Assignee:
      henket Alexander Henket
      Reporter:
      henket Alexander Henket
      Watchers:
      0 Start watching this issue

       Dates

       Created:
       Updated:
       Resolved:

        Estimations By Role

        No roles have been estimated yet.