Uploaded image for project: 'MedMij Standaarden'
 1. MedMij Standaarden
 2. MM-1787

Verduidelijking over gebruik code.specification extension in TO

  Details

  • Type: Wijzigingsverzoek
  • Status: Gesloten
  • Priority: 3
  • Resolution: Resolved
  • Fix Version/s: 2020.01 - Februari 2021
  • Component/s: None
  • Blokkerend:
   Nee
  • Informatiestandaard:
   Alle
  • Informatiestandaard onderdelen:
   FHIR
  • Impact:
   Verduidelijking op de standaarden. Niet backwards incompatible omdat alleen code.specification verplicht wordt op plekken waar deze al nodig was.
  • FHIR Category:
   ValueSets
  • Voorgestelde oplossing:
   Extra toelichting op de algemene FHIR IG over het gebruik van de code-specification extensie, rekening houdend met de verschillende scenario's waarin deze gebruikt kan worden.
  • Release notes:
   Hide

   Added guidance to the FHIR IG regarding the use of the code-specification extension to FHIR instances that cannot include the HCIM ValueSet directly.

   Show
   Added guidance to the FHIR IG regarding the use of the code-specification extension to FHIR instances that cannot include the HCIM ValueSet directly.

   Description

   De code.specification extension wordt gebruikt als overbrugging tussen FHIR en ZIB valuesets. Als FHIR een valueset verplicht stelt, wordt door middel van een conceptmap de vertaling gemaakt tussen FHIR concepten en ZIB concepten. Als deze concepten niet goed overeenkomen, wordt de code.specification extension gebruikt om de door ZIB verplichte waarde alsnog mee te sturen. Er zijn grofweg 3 scenario's.

   • 100% mapping tussen FHIR en ZIB waarbij concepten hetzelfde betekenen. Hierbij is gebruik van de code.specification extension niet nodig.
   • Mapping waarbij informatieverlies optreed: hierbij is de code.specification extension nodig om ervoor te zorgen dat er geen informatie verloren gaat in de vertaling tussen concepten. Een van de meest duidelijke gevallen is bij allergieIntolerantie, waarbij FHIR het concept 'dodelijk' niet kent, maar alleen 'ernstig'. Stuur je na vertaling alleen het FHIR concept mee, dan valt nooit meer te achterhalen dat de allergie niet ernstig is maar eigenlijk dodelijk. De code.specification extension bevat in deze gevallen dus vitale informatie. 
   • 100% mapping, maar concepten die in de FHIR set niet bestaan. Zoals bijvoorbeeld bij Geslacht. De ZIB kent man, vrouw en onbekend. FHIR kent alleen man en vrouw. Vooral in deze gevallen is meer guidance nodig. Stellen we het verplicht om bij waarden man of vrouw ook de code.specification extension te gebruiken die in deze gevallen geen extra informatie geeft? Of verwachten we dat de code.specification extension alleen wordt gebruikt als Geslacht 'onbekend' is. 

    

   Er moet op het TO betere guidance komen over hoe en wanneer de code.specification extension verplicht is en wanneer deze mag worden weggelaten. Daarna kan dan tijdens kwalificatie ook beter worden gecontroleerd op het gebruik van de code.specification extension. 

   Er kan worden overwogen om in het voorgestelde segment ook guidance toe te voegen over meer specifieke maar vergelijkbare concepten, zoals de extensies die naamdelen aangeven of de extensies die adresdelen aangeven. 

    Attachments

     Issue Links

      Activity

       People

       Assignee:
       goris@nictiz.nl Vincent Goris
       Reporter:
       goris@nictiz.nl Vincent Goris
       Watchers:
       4 Start watching this issue

        Dates

        Created:
        Updated:
        Resolved:

         Estimations By Role

         No roles have been estimated yet.