Uploaded image for project: 'MedMij Standaarden'
 1. MedMij Standaarden
 2. MM-1769

Waarde bij ProbleemNaam is vervangen met recentere term (DSM-5)

  Details

  • Type: Wijzigingsverzoek
  • Status: Gesloten
  • Priority: 3
  • Resolution: Resolved
  • Fix Version/s: 2020.01 - April 2021
  • Component/s: None
  • Blokkerend:
   Nee
  • Informatiestandaard:
   Basisgegevens GGZ
  • Informatiestandaard onderdelen:
   FHIR, Kwalificatie
  • Impact:
   Laag, verduidelijking
  • Voorgestelde oplossing:
   Hide
   Bij het veld ProbleemNaam in sectie 6 Klachten en diagnoses het huidige veld met waarde 296.23 en F32.2 dit wijzigen naar SNOMED-code 251000119105
   met :"Depressieve stoornis: eenmalige episode - ernstig".
   ICD-10 blijft F32.2
   Show
   Bij het veld ProbleemNaam in sectie 6 Klachten en diagnoses het huidige veld met waarde 296.23 en F32.2 dit wijzigen naar SNOMED-code 251000119105 met :"Depressieve stoornis: eenmalige episode - ernstig". ICD-10 blijft F32.2
  • Release notes:
   Hide

   In het MedMij kwalificatiemateriaal addenda Beschikbaarstellen BgGGZ 2.x (2020.01) is bij het veld ProbleemNaam in sectie 6 Klachten en diagnoses het veld met waarde "Depressieve stoornis: eenmalige episode – ernstig zonder psychotische kenmerken" en codes 296.23 en F32.2 gewijzigd naar SNOMED-code 251000119105 met waarde "Depressieve stoornis: eenmalige episode - ernstig". De ICD-10 code blijft F32.2.

   Show
   In het MedMij kwalificatiemateriaal addenda Beschikbaarstellen BgGGZ 2.x (2020.01) is bij het veld ProbleemNaam in sectie 6 Klachten en diagnoses het veld met waarde "Depressieve stoornis: eenmalige episode – ernstig zonder psychotische kenmerken" en codes 296.23 en F32.2 gewijzigd naar SNOMED-code 251000119105 met waarde "Depressieve stoornis: eenmalige episode - ernstig". De ICD-10 code blijft F32.2.

   Description

   Zoals werd gemeld in MM-1743 is er een verschil tussen de probleemnaam in het script en de bijhorende waarde zoals bijvoorbeeld in DSM-5.
   Waarschijnlijk is het voorbeeld in het script de ICD-10 code of DSM-4 gebruikt. Hierin is het laatste stuk van de waarde 'zonder psychotische kenmerken'. Maar dit komt inderdaad niet meer voor in de DSM-5 en ook niet in SNOMED, (daar is de term obsoleet)

   In de recent gepubliceerde diagnose tabel met DSM-5
   https://www.vippggz.nl/action/news/item/632/Ggz-diagnoselijst%20DSM-5%20beschikbaar.html) hebben we SNOMED-code 251000119105
   met :"Depressieve stoornis: eenmalige episode - ernstig". Deze laatste term/code/waarde gaan we nu opnemen als voorbeeld in het kwalificatiescript in sectie 6 Klachten en diagnoses.
   Voor ICD-D 10 kunnen F32.2 gebruiken.

    Attachments

     Issue Links

      Activity

       People

       Assignee:
       hopmans@nictiz.nl Gabriel Hopmans
       Reporter:
       hopmans@nictiz.nl Gabriel Hopmans
       Watchers:
       9 Start watching this issue

        Dates

        Created:
        Updated:
        Resolved:

         Estimations By Role

         No roles have been estimated yet.