Uploaded image for project: 'MedMij Standaarden'
 1. MedMij Standaarden
 2. MM-1766

Specialisme in nl-core-careteam-01 (example) aanpassen

  Details

  • Type: Wijzigingsverzoek
  • Status: Gesloten
  • Priority: 3
  • Resolution: Resolved
  • Fix Version/s: 2020.01 - Februari 2021
  • Component/s: None
  • Blokkerend:
   Nee
  • Informatiestandaard:
   Basisgegevens GGZ
  • Informatiestandaard onderdelen:
   FHIR
  • Impact:
   Geen, dit betreft een aanpassing in onze Example.
  • FHIR Category:
   Examples
  • Voorgestelde oplossing:
   In een voorbeeld van nl-core-careteam (BgGGZ) moet de referentie van het specialisme worden aangepast van participant.role.coding naar participant.member.extension:practitionerRole
  • Abstract:
   Hide

   Corrected the reference to participant's 'Specialisme' in BgGGZ nl-core-careteam example.

   Show
   Corrected the reference to participant's 'Specialisme' in BgGGZ nl-core-careteam example.
  • Release notes:
   Hide

   Corrected the reference to participant's specialty ('Specialisme') in the nl-core-careteam-01 example of the zib2017 package.

   Show
   Corrected the reference to participant's specialty ('Specialisme') in the nl-core-careteam-01 example of the zib2017 package.

   Description

   Momenteel wordt er in nl-core-careteam-01 (example) het specialisme via Role.Coding gedaan:

       <role>
         <coding>
           <system value="http://snomed.info/sct"/>
           <code value="59944000"/>
           <display value="Psychologist"/>
         </coding>
       </role>
   

   Maar dit is incorrect en niet mogelijk volgens het profiel nl-core-careteam.

   Het specialisme wordt vermeld in de nl-core-practitionerrole dus in nl-careteam-01 wordt dan onder Member de volgende de extensie gebruikt:

   <extension url="http://nictiz.nl/fhir/StructureDefinition/practitionerrole-reference"> 
    <valueReference>
    <reference value="PractitionerRole/nl-core-practitionerrole-example-01"/>
    <display value="Dr. Vaste Huisarts - Maatschap Vaste Huisarts"/>
    </valueReference>
   </extension>

    

    Attachments

     Issue Links

      Activity

       People

       Assignee:
       e.derijcke@furore.com Eduard de Rijcke
       Reporter:
       e.derijcke@furore.com Eduard de Rijcke
       Watchers:
       4 Start watching this issue

        Dates

        Created:
        Updated:
        Resolved:

         Estimations By Role

         No roles have been estimated yet.