Uploaded image for project: 'MedMij Standaarden'
 1. MedMij Standaarden
 2. MM-173

Meer ZIB's voor zelfmetingen?, denk bv aan pijnscore

  Details

  • Type: Wijzigingsverzoek
  • Status: Gesloten
  • Priority: 3
  • Resolution: Rejected
  • Fix Version/s: Nader te bepalen
  • Blokkerend:
   Nee
  • Informatiestandaard:
   Zelfmetingen
  • Informatiestandaard onderdeel:
   Functioneel

   Description

   Het FO van de use case zelfmetingen definieert een aantal Zibs die gebruikt kunnen worden. Dit betreft niet alle Zibs die in aanmerking komen voor de definitie van een zelfmeting. Bijvoorbeeld de Zib Pijnscore ontbreekt. 

   Voorstel is om te onderzoeken of de huidige lijst actueel en voldoende is, en of hier eventueel andere Zibs aan dienen te worden toegevoegd. 

    

    Attachments

     Issue Links

      Activity

       People

       Assignee:
       reijnders@nictiz.nl Camiel Reijnders
       Reporter:
       toonstra Ardon Toonstra
       Watchers:
       1 Start watching this issue

        Dates

        Created:
        Updated:
        Resolved:

         Estimations By Role

         No roles have been estimated yet.