Uploaded image for project: 'MedMij Standaarden'
 1. MedMij Standaarden
 2. MM-1722

City value verkeerd gespeld in examples

  Details

  • Type: Wijzigingsverzoek
  • Status: Gesloten
  • Priority: 3
  • Resolution: Resolved
  • Fix Version/s: 2020.01 - Februari 2021
  • Component/s: None
  • Blokkerend:
   Nee
  • Informatiestandaard:
   Alle
  • Informatiestandaard onderdelen:
   FHIR
  • Impact:
   Geen. Het gaat alleen om de examples.
  • FHIR Category:
   Examples
  • Voorgestelde oplossing:
   In diverse voorbeelden wordt address.city aangepast van Sitswerd naar Stitswerd om aan het addendum te voldoen.
  • Release notes:
   Hide

   City value changed from "Sitswerd" to "Stitswerd" in examples to correct the spelling.

   Show
   City value changed from "Sitswerd" to "Stitswerd" in examples to correct the spelling.

   Description

   In de volgende examples heeft de city value een waarde die niet overeenkomt met het addendum. Dit geldt ook voor de narratives. 

   Sitswerd -> Stitswerd
   Het gaat om de volgende examples:

   • nl-core-patient-01.xml
   • nl-core-patient-languageProficieny-01.xml
   • nl-core-patient-legalStatus-01.xml
   • nl-core-relatedperson-01.xml
   • zib-LifeStance-01.xml
   • nl-core-relatedperson-05.xml

    Attachments

     Activity

      People

      Assignee:
      djorai@nictiz.nl Ashwin Djorai
      Reporter:
      djorai@nictiz.nl Ashwin Djorai
      Watchers:
      3 Start watching this issue

       Dates

       Created:
       Updated:
       Resolved:

        Estimations By Role

        No roles have been estimated yet.