Uploaded image for project: 'MedMij Standaarden'
 1. MedMij Standaarden
 2. MM-1722

City value verkeerd gespeld in examples

Details

  • Wijzigingsverzoek
  • Status: Gesloten
  • 3
  • Resolution: Resolved
  • 2020.01 - Februari 2021
  • None
  • Nee
  • Alle
  • FHIR
  • Geen. Het gaat alleen om de examples.
  • Examples
  • In diverse voorbeelden wordt address.city aangepast van Sitswerd naar Stitswerd om aan het addendum te voldoen.
  • Hide

   City value changed from "Sitswerd" to "Stitswerd" in examples to correct the spelling.

   Show
   City value changed from "Sitswerd" to "Stitswerd" in examples to correct the spelling.

  Description

   In de volgende examples heeft de city value een waarde die niet overeenkomt met het addendum. Dit geldt ook voor de narratives. 

   Sitswerd -> Stitswerd
   Het gaat om de volgende examples:

   • nl-core-patient-01.xml
   • nl-core-patient-languageProficieny-01.xml
   • nl-core-patient-legalStatus-01.xml
   • nl-core-relatedperson-01.xml
   • zib-LifeStance-01.xml
   • nl-core-relatedperson-05.xml

   Attachments

    Activity

     People

      djorai@nictiz.nl Ashwin Djorai
      djorai@nictiz.nl Ashwin Djorai
      Watchers:
      3 Start watching this issue

      Dates

       Created:
       Updated:
       Resolved: