Uploaded image for project: 'MedMij Standaarden'
 1. MedMij Standaarden
 2. MM-1706

In kwalificatiemateriaal Beschikbaarstellen BgGGZ zijn opmerkingen geplaatst dat scenario's 1.3 en 1.4 (voorlopig) buiten scope zijn

  Details

  • Type: Wijzigingsverzoek
  • Status: Gesloten
  • Priority: 3
  • Resolution: Resolved
  • Fix Version/s: 2020.01 - Februari 2021
  • Component/s: None
  • Blokkerend:
   Nee
  • Informatiestandaard:
   Basisgegevens GGZ
  • Informatiestandaard onderdelen:
   Kwalificatie
  • Impact:
   laag
  • Voorgestelde oplossing:
   Opmerkingen plaatsen in de kwalificatie-materialen dat de scenario's 1.3 & 1.4 voorlopig buiten scope zijn.
  • Release notes:
   Hide

   In de MedMij kwalificatiematerialen van Beschikbaarstellen BgGGZ (script, addendum en aanleverformaat) zijn opmerkingen gezet om aan te geven dat de scenario's 1.3 & 1.4 voorlopig buiten scope zijn.

   Show
   In de MedMij kwalificatiematerialen van Beschikbaarstellen BgGGZ (script, addendum en aanleverformaat) zijn opmerkingen gezet om aan te geven dat de scenario's 1.3 & 1.4 voorlopig buiten scope zijn.

   Description

   In het kwalificatie-materiaal van de BgGGZ staan de volgende 2 scenario's:
   "Met scenario 1.3 wordt getoetst of het XIS op correcte wijze kenbaar maakt dat een bepaalde Basisgegevens
   GGZ sectie of zib niet conform Basisgegevens GGZ specificatie in het XIS systeem ondersteund wordt.
   Met scenario 1.4 wordt getoetst of het XIS op correcte wijze omgaat met een uitvraag die syntactisch fout is."

   Deze scenario's zijn nu technisch nog niet te controleren, maar staan wel in de scripts en heeft al meerdere malen voor verwarring gezorgd. Scenario 1.4 gaat wellicht ook aangepast/anders worden.

   Voorgestelde oplossing: een opmerking plaatsen dat deze scenario's buiten scope zijn.

   -Tevens afstemmen met andere IA-ers waarin soortgelijke scenario's en resources worden gebruikt) -

   In KCR overleg nog even bespreken of dit ook voor 2019.01 versie ook nog moet

    Attachments

     Activity

      People

      Assignee:
      hopmans@nictiz.nl Gabriel Hopmans
      Reporter:
      hopmans@nictiz.nl Gabriel Hopmans
      Watchers:
      5 Start watching this issue

       Dates

       Created:
       Updated:
       Resolved:

        Estimations By Role

        No roles have been estimated yet.