Uploaded image for project: 'MedMij Standaarden'
 1. MedMij Standaarden
 2. MM-1690

Validatie tools / mogelijkheden naast Touchstone

  Details

  • Type: Vraag
  • Status: Gesloten
  • Priority: 3
  • Resolution: Resolved
  • Fix Version/s: Niet van toepassing
  • Component/s: None
  • Blokkerend:
   Nee
  • Informatiestandaard:
   Alle

   Description

   Geregeld ontvangen wij de vraag voor tools om FHIR berichten te valideren buiten de kwalificatie en testomgevingen op Touchstone.

   Daarom onderstaand een overzicht met een aantal tools, methodes, tips en trucs om dit, buiten de kwalificatie/Touchstone, te valideren. Mocht je aanvullende of nieuwe informatie hebben, dan horen wij dit graag, bijvoorbeeld door een reactie op dit issue.

    


    

   Tool Informatie / Werking
   Simplifier.net validator  Hiervoor is een gratis Simplifier account nodig.
   Er dient een validatie 'scope' gezet te worden; hier kunnen de specificaties geselecteerd worden waar tegen het bericht wordt gevalideerd, bijvoorbeeld het Nictiz.fhir.nl.stu3.zib2017 1.3.10 package. Directe link: https://simplifier.net/validate?fhirVersion=STU3&scope=nictiz.fhir.nl.stu3.zib2017@1.3.10
   In het invoerscherm kunnen vervolgens berichten worden gekopieerd en gevalideerd. De berichten worden niet opgeslagen.
   Simplifier.net snippet Hiervoor is een gratis Simplifier account nodig.
   Snippets slaan de testberichten op en geven daarbij gelijk een JSON / XML en gerenderde versie van het bericht. Ook hier dient dan een validatie scope gezet te worden voor validatie. Erg handig om de resultaten direct te kunnen delen. 
   Firely Terminal  Command line tool om lokaal te valideren.  Met Firely Terminal kan gemakkelijk de juiste specificaties in packages worden gedownload en geïnstalleerd. Meer informatie is te vinden in de documentatie op Simplifier.net.
   HL7 FHIR validator  In tegenstelling tot de eerste drie punten maakt deze tool geen gebruik van de .NET bibliotheek maar van de JAVA bibliotheek. Het kan extra inzicht geven wanneer beide validators worden gebruikt. Documentatie is hier op de HL7 Confluence te vinden.
   WildFHIR server Tijdens het testen/kwalificeren met Touchstone is het ook mogelijk om de WildFHIR server los van Touchstone te benaderen. Dit kan helpen om de doorlooptijd van het testen te versnellen.
   Referentie FHIR server  Het is ook mogelijk om een eigen FHIR server te draaien en de validator in de FHIR server te vullen met het Nictiz package. Vervolgens kan middels de $validate operation worden gevalideerd. Of door de server zo te configureren dat het alle requests valideert.
   Een voorbeeld kan zijn om het Nictiz STU3 Zib2017 project te downloaden als een FHIR server op een docker image: https://simplifier.net/nictizstu3-zib2017/$projectserver (te vinden onder Download bij Project Weergave).
    
   Een andere mogelijkheid is om de een publiek gehoste FHIR server te gebruiken. Deze dient dan nog wel de juiste specificaties te krijgen. Lijst met publiek beschikbare FHIR test servers: https://confluence.hl7.org/display/FHIR/Public+Test+Servers

    

    Attachments

     Activity

      People

      Assignee:
      toonstra Ardon Toonstra
      Reporter:
      toonstra Ardon Toonstra
      Watchers:
      1 Start watching this issue

       Dates

       Created:
       Updated:
       Resolved:

        Estimations By Role

        No roles have been estimated yet.