Uploaded image for project: 'MedMij Standaarden'
 1. MedMij Standaarden
 2. MM-162

Medicatieproces wijzigingen versie 9.0.7

Details

  • Nee
  • Medicatieproces
  • Zijn al meegenomen in versie 9.0.7

  Description

   • Issue 61 en 62: CDA header: assignedCustodian. In plaats van een MP-specifiek template wordt nu gebruik gemaakt van hetzelfde template als in gebruik is in de ZIB2017 repository. Dit heeft geen effect op de XML instances en validatie.
   • Issue 329 : Bouwsteen medicatieafspraak. Dataset, transacties en templates zijn uitgebreid met relaties naar Episode / Contact.
   • Issue 334 : Repeatnumber was fout in sommige voorbeeld xml's. Dit is hersteld.
   • Issue 337 : Template 9216 voor medicatieafspraak (versie 9.0.6) had in het voorbeeldfragment een verkeerd template-id. Dit is hersteld.
   • Issue 338 : Transactie Voorschrift. Het is nu mogelijk om verstrekkingsverzoeken zonder MA of met een kopie-MA te sturen. Hoe het uiteindelijk moet, is nog afhankelijk van (onder andere) een juridische toets en wordt procedureel afgesproken.
   • Issue 340 : Bouwsteen medicatiegebruik. Het is nu mogelijk om als zorgaanbieder auteur te zijn van medicatiegebruik.
   • Issue 341 : Bouwstenen medicatieafspraak en verstrekkingsverzoek. Het werkadres van de voorschrijver respectievelijk auteur is nu verplicht in de bouwsteen.
   • Issue 344 : Bouwstenen verstrekkingsverzoek. Te verstrekken hoeveelheid was onterecht 1..1, te verstrekken hoeveelheid en verbruiksperiode nu beide conditioneel. Alleen gewijzigd in (functionele) transactie. Geen wijziging in bericht template (daar waren beide al 0..1 R).
   • Issue 348 : Geneesmiddel - product code. Meerdere product codes zijn gewenst, bij een specifieke G-standaard codering nu ook de meer generieke codering(en) meegeven. Aangepast in de scenario's/transacties.
   • Issue 349 : Geneesmiddel - template. De attributen bij ManufacturedMaterial waren verplicht volgens schematron, maar hebben default waarde in het xsd. Niet alle xml parsers genereren in zo'n geval deze attributen. Ze zijn daarom optioneel gezet in het template (en dus de schematrons). Semantisch maakt dat geen verschil.
   • Issue 354 : Bouwsteen medicatieafspraak. Lengte en gewicht meetdatum/tijd waren niet verplicht in MP maar wel in zib. Met issue 360 (gebruik maken van zib template) is dit ook hersteld: dus het meegeven van datum/tijd is nu verplicht
   • Issue 355 : Bouwsteen medicatieafspraak en medicatiegebruik. MA: de waardelijst voor 'Reden afspraak' is aangepast, tevens is het concept hernoemd. MGB: de waardelijst voor 'Reden stoppen of wijzigen gebruik' is aangepast naar aanleiding van deze aanpassingen in de lijst voor de MA.
   • Issue 358 : Informatiestandaard-overstijgende organizers voor bouwsteenquery-responses. Voor infrastructuren die losse bouwstenen opvragen bij bronsystemen zijn er organizers gemaakt die voor de MP-bouwstenen (MA, VV, TA, MVE, MGB) informatie-standaard overstijgend kunnen worden toegepast.
   • Issue 359 : Organizer/statusCode. Het was verplicht een nullFlavor door te geven, maar dat is te streng. De templatespecificaties zijn daarom versoepeld.
   • Issue 360 : Bouwsteen medicatieafspraak. Lengte en gewicht waren nog gebaseerd op oude zibs (2015) en een specifiek mp-template. Dit is herstel naar 2017 zib met bijbehorend template.
   • Issue 362 : Geneesmiddel - product code. De scenario's/transacties noemden onterecht een ATC-codering als optie. Dit is hersteld.
   • Issue 363 : Geneesmiddel - product code. Templates geschikt maken om het uitwisselen van 90 miljoen nummers mogelijk te maken.
   • Issue 364 : Functioneel ontwerp: diverse aanpassingen in het functioneel ontwerp.
   • Issue 333 : De XSLT die 905 XML instances transformeert naar 906 bevatte een fout template id bij de CDA-versie van afhandelen voorschrift, waardoor deze onterecht niet aangepast werd. Dit is hersteld in MP905_Transform_MP906.xsl die terug te vinden is in de XML-materialen in de map: XML\xsl\xsl-Mp.
   • Issue 342 : De schematron asserts voor andermans bouwstenen (MA, TA, Medicatiegebruik) bevatte een fout. Het betreft templates 9202, 9205, 9209. Dit is hersteld.
   • Issue 343 : Het template voor auteur/adres van medicatieoverzicht (template 9169) was te streng. Dit is hersteld.
   • Issue 346 : Bouwsteen medicatiegebruik. De kardinaliteit van aanvullende instructie (item 22718) was onterecht 0..1 in de transacties (was wel 0..* in de bericht templates). Dit is hersteld naar 0..*.
   • Issue 347 : Referentie naar Medicatieafspraak (template 9086) en zorgaanbieder id (template 9112) waren te streng bij het @root attribuut, een nullFlavor werd afgekeurd. Dit is hersteld.
   • Issue 350 : Datatype van verstrekte hoeveelheid/aantal. Dit was onterecht 'hoeveelheid', en is nu hersteld naar 'decimaal getal'. Heeft alleen effect op functioneel niveau in dataset (dus niet voor bericht templates / xml instances).
   • Issue 353 : Het template voor CDA documenten bevatte een verkeerde referentie naar het CDA template voor author. Dit is hersteld in het bestaande template (9135).

   Attachments

    Activity

     People

      standaarden@medmij.nl MedMij Standaarden
      geijndenboogert Inactief Geijn - den Boogert (Inactive)
      Watchers:
      0 Start watching this issue

      Dates

       Created:
       Updated:
       Resolved: