Uploaded image for project: 'MedMij Standaarden'
 1. MedMij Standaarden
 2. MM-1564

PDFA kwalificatiescripts DVZA: FHIRpath expressie voor variable aanpassen

  Details

  • Type: Wijzigingsverzoek
  • Status: Gesloten
  • Priority: 3
  • Resolution: Resolved
  • Fix Version/s: Niet van toepassing
  • Component/s: None
  • Blokkerend:
   Nee
  • Informatiestandaard:
   PDF/A
  • Informatiestandaard onderdelen:
   Kwalificatie
  • Voorgestelde oplossing:
   Hide
   PDFA XIS Testscripts scenario's 1.4, 2.4 en 2.5 aanpassen FHIRPath expressie in variablen aanpassen. De expressie gaat van

   iif(Bundle.entry.select(resource as DocumentReference).where(type.coding.where(code ='68688-1')).content[0].,....

   naar

   iif(Bundle.entry.select(resource as DocumentReference)[0].content[0].,.....
   Show
   PDFA XIS Testscripts scenario's 1.4, 2.4 en 2.5 aanpassen FHIRPath expressie in variablen aanpassen. De expressie gaat van iif(Bundle.entry.select(resource as DocumentReference).where(type.coding.where(code ='68688-1')).content[0].,.... naar iif(Bundle.entry.select(resource as DocumentReference)[0].content[0].,.....

   Description

   Om PDFA bestanden of DocumentReference op te halen dient de Touchstone client de verkregen verwijzing uit een DocumentReference of DocumentManifest af te lopen. De client weet immers het technische ID van het PFDA document of DocumentReference niet.

   In deze scenario's worden eerst met een search de DocumentManifest en DocumtReference resources opgehaald en vanuit daar wordt de verwijzing in een variable gezet middels een FHIR path expressie om vervolgens te gebruiken in een read request.

   De huidige variable maakt gebruik van terminologie codes om de DocumentReference of DocumentManifest te selecteren. Dit kan beter worden aangepast naar de eerste en tweede resource die te vinden is in het antwoord op de search. Hierdoor blijft deze test toch werken indien er andere teminologie gebruikt wordt dan in de kwalificatiematerialen gebruikt wordt. 

   Gaat om Testscripts scenario's 1.4, 2.4 en 2.5 

    Attachments

     Issue Links

      Activity

       People

       Assignee:
       toonstra Ardon Toonstra
       Reporter:
       toonstra Ardon Toonstra
       Watchers:
       3 Start watching this issue

        Dates

        Created:
        Updated:
        Resolved:

         Estimations By Role

         No roles have been estimated yet.