Uploaded image for project: 'MedMij Standaarden'
 1. MedMij Standaarden
 2. MM-1560

GGZ Testscenario GezinssituatieKind verwijderen

  Details

  • Type: Wijzigingsverzoek
  • Status: Gesloten
  • Priority: 3
  • Resolution: Resolved
  • Fix Version/s: 2020.01 - Februari 2021
  • Component/s: None
  • Blokkerend:
   Nee
  • Informatiestandaard:
   Basisgegevens GGZ
  • Informatiestandaard onderdelen:
   Kwalificatie
  • Impact:
   Laag. De test werd in de praktijk al genegeerd.
  • Voorgestelde oplossing:
   De test m.b.t. GezinssituatieKind uit de technische kwalificatiematerialen van BgGGZ halen.
  • Release notes:
   Hide

   De test met betrekking tot de zib GezinssituatieKind is verwijderd uit het kwalificatiemateriaal van BgGGZ.

   Show
   De test met betrekking tot de zib GezinssituatieKind is verwijderd uit het kwalificatiemateriaal van BgGGZ.

   Description

   In MM-1507 werd een leverancier ten onrecht beoordeeld dat de bundle bij kind leeg was (en zie ook HL7-237). GezinssituatieKind staat ook niet in het kwalificatiemateriaal, maar het is wellicht goed om uit te zoeken of het handig/mogelijk is om ook dit als testscenario bij te voegen.

   update: 22-12-2020: het testscenario FamilySituationChild eruit halen

    Attachments

     Issue Links

      Activity

       People

       Assignee:
       duwel@nictiz.nl Jorn Duwel
       Reporter:
       hopmans@nictiz.nl Gabriel Hopmans
       Watchers:
       6 Start watching this issue

        Dates

        Created:
        Updated:
        Resolved:

         Estimations By Role

         No roles have been estimated yet.