Uploaded image for project: 'MedMij Standaarden'
 1. MedMij Standaarden
 2. MM-1557

Verwijzing ValueSet in profiel nl-core-contactpoint is onjuist

  Details

  • Type: Wijzigingsverzoek
  • Status: Gesloten
  • Priority: 3
  • Resolution: Resolved
  • Fix Version/s: 2020.01 - November 2020
  • Component/s: None
  • Blokkerend:
   Nee
  • Informatiestandaard:
   Alle
  • Informatiestandaard onderdelen:
   FHIR
  • Impact:
   Laag. Op dit moment wordt de verkeerde ValueSet getoond in het profiel doordat deze door een overbodige conceptmap is toegevoegd. In de extensie is wel de juiste ValueSet gedefinieerd.
  • FHIR Category:
   Profiles
  • Voorgestelde oplossing:
   Verwijderen van concept-map extensie van het element ContactPoint.extension:TelecomType in het nl-core-contactpoint profiel. Deze wordt reeds gespecificeerd op de .system en .use elementen in het nl-core-contactpoint profiel.
  • Release notes:
   Hide

   Removed the permitted-value-conceptmap extension from ContactPoint.extension:TelecomType element in the nl-core-contactpoint profile. This extension is already used on the .system and ,use elements and therefore not needed on the aforementioned element.

   Show
   Removed the permitted-value-conceptmap extension from ContactPoint.extension:TelecomType element in the nl-core-contactpoint profile. This extension is already used on the .system and ,use elements and therefore not needed on the aforementioned element.

   Description

   Onderstaande melding kwam binnen via een leverancier. Volgens mij klopt inderdaad de verwijzing in het profiel nl-core-contactpoint naar deze ValueSet niet. In de extensie zelf staat wel de juiste verwijzing.

   Het profiel nl-contact-point (https://simplifier.net/NictizSTU3-Zib2017/nl-core-contactpoint/) definieert een extensie “TelecomType” (https://simplifier.net/nictizstu3-zib2017/zibcontactinformationtelecomtype) . Deze extensie heeft een CodeableConcept binding met ValueSet TelecomTypeCodelijst  (https://simplifier.net/nictizstu3-zib2017/2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.6.1--20171231000000).

    

   Als ik vervolgens mijn JSON resource valideer;

       "telecom": [

             {

               "extension": [

                

   Unknown macro: {                 "url"}

                     ]

                   }

                 }

               ],

               "system": "phone",

               "value": "(0570) - 630308"

             },

             {

               "extension": [

                

   Unknown macro: {                 "url"}

                     ]

                   }

                 }

               ],

               "system": "phone",

               "value": "0612983476"

             }

           ]

    

   krijg ik de volgende foutmeldingen (zie foutmeldingen.png)

    

   Moet de onderstreepte binding niet verwijzen naar “TelecomTypeCodelijst” ? (zie profiel.png en extensie.png, in extensie staat de verwijzing wel goed, in profiel lijkt deze verkeerd)

    

    Attachments

    1. extensie.png
     extensie.png
     23 kB
    2. foutmeldingen.png
     foutmeldingen.png
     107 kB
    3. profiel.png
     profiel.png
     32 kB

     Issue Links

      Activity

       People

       Assignee:
       galen@nictiz.nl Niek van Galen
       Reporter:
       lilian@fire.ly Lilian Minne
       Watchers:
       6 Start watching this issue

        Dates

        Created:
        Updated:
        Resolved:

         Estimations By Role

         No roles have been estimated yet.