Uploaded image for project: 'MedMij Standaarden'
 1. MedMij Standaarden
 2. MM-1557

Verwijzing ValueSet in profiel nl-core-contactpoint is onjuist

Details

  • Change Request
  • Status: Gesloten
  • 3
  • Resolution: Resolved
  • 2020.01 - November 2020
  • None
  • Nee
  • Alle
  • FHIR
  • Laag. Op dit moment wordt de verkeerde ValueSet getoond in het profiel doordat deze door een overbodige conceptmap is toegevoegd. In de extensie is wel de juiste ValueSet gedefinieerd.
  • Profiles
  • Verwijderen van concept-map extensie van het element ContactPoint.extension:TelecomType in het nl-core-contactpoint profiel. Deze wordt reeds gespecificeerd op de .system en .use elementen in het nl-core-contactpoint profiel.
  • Hide

   Removed the permitted-value-conceptmap extension from ContactPoint.extension:TelecomType element in the nl-core-contactpoint profile. This extension is already used on the .system and ,use elements and therefore not needed on the aforementioned element.

   Show
   Removed the permitted-value-conceptmap extension from ContactPoint.extension:TelecomType element in the nl-core-contactpoint profile. This extension is already used on the .system and ,use elements and therefore not needed on the aforementioned element.

  Description

   Onderstaande melding kwam binnen via een leverancier. Volgens mij klopt inderdaad de verwijzing in het profiel nl-core-contactpoint naar deze ValueSet niet. In de extensie zelf staat wel de juiste verwijzing.

   Het profiel nl-contact-point (https://simplifier.net/NictizSTU3-Zib2017/nl-core-contactpoint/) definieert een extensie “TelecomType” (https://simplifier.net/nictizstu3-zib2017/zibcontactinformationtelecomtype) . Deze extensie heeft een CodeableConcept binding met ValueSet TelecomTypeCodelijst  (https://simplifier.net/nictizstu3-zib2017/2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.6.1--20171231000000).

    

   Als ik vervolgens mijn JSON resource valideer;

       "telecom": [

             {

               "extension": [

                

   Unknown macro: {                 "url"}

                     ]

                   }

                 }

               ],

               "system": "phone",

               "value": "(0570) - 630308"

             },

             {

               "extension": [

                

   Unknown macro: {                 "url"}

                     ]

                   }

                 }

               ],

               "system": "phone",

               "value": "0612983476"

             }

           ]

    

   krijg ik de volgende foutmeldingen (zie foutmeldingen.png)

    

   Moet de onderstreepte binding niet verwijzen naar “TelecomTypeCodelijst” ? (zie profiel.png en extensie.png, in extensie staat de verwijzing wel goed, in profiel lijkt deze verkeerd)

    

   Attachments

    1. extensie.png
     extensie.png
     23 kB
    2. foutmeldingen.png
     foutmeldingen.png
     107 kB
    3. profiel.png
     profiel.png
     32 kB

    Issue Links

     Activity

      People

       galen@nictiz.nl Niek van Galen
       minne@nictiz.nl Lilian Minne
       Watchers:
       6 Start watching this issue

       Dates

        Created:
        Updated:
        Resolved: