Uploaded image for project: 'MedMij Standaarden'
 1. MedMij Standaarden
 2. MM-1555

Albumine referentiewaarden

Details

  • Wijzigingsverzoek
  • Status: Gesloten
  • 3
  • Resolution: Resolved
  • 2020.01 - Januari 2021
  • None
  • Nee
  • Laboratoriumresultaten
  • Kwalificatie
  • Nihil voor de leveranciers. Voor Albumine wordt voortaan de correcte referentiewaarden 0 mg/L en 20 mg/L meegestuurd.
  • Examples
  • N.a.v. commentaar Gert: aanpassen kwalificatiescript.
  • Hide

   De onder- en bovengrens voor Albumine zijn gecorrigeerd in de technische kwalificatiescripts voor LaboratoriumResultaten.

   Show
   De onder- en bovengrens voor Albumine zijn gecorrigeerd in de technische kwalificatiescripts voor LaboratoriumResultaten.

  Description

   De referentie waarden zoals opgenomen in het kwalificatiescript voor labuitwisseling voor Albumine komen niet overeen met de standaarden die Saltro hiervoor hanteert en leidt tot afwijkingen. Hierbij kregen wij onderstaande melding:

    “Referencerange.low en referencerange.high komen niet overeen met addendum voor de entry voor Albumine.”

   In de addenda van het kwalificatiescript staat: 35 mg/L (als ondergrens) en 55 mg/L (als bovengrens). In de door Saltro aangeleverde kwalificatiedata staat: 0 mg/L (als ondergrens) en 20 mg/L (als bovengrens).

   Vanuit Saltro wordt bij monde van de klinisch chemici aangegeven dat zij hierin andere referentiewaarden hanteren die overeenkomt met 0 mg/L en 20 mg/L. Hier wordt de afwijking door veroorzaakt wat in de kwalificatie naar voren komt.

   Saltro hanteert deze uitgangspunten in de patiëntenzorg en is niet voornemens deze aan te passen, ook niet in test- dan wel acceptatieomgeving, omdat dit een professionele standaard betreft.

    

   Willen jullie deze waarden ook aanpassen in het kwalificatiescript naar de standaard van Saltro?

    

   Voor de medische onderbouwing kunnen wij jullie doorverwijzen naar de betreffende klinisch chemicus binnen Saltro:

    

   Dr. W.H.A. Kniest - de Jong

   Klinisch Chemicus-Endocrinologie (EuSpLM)

   Attachments

    Activity

     People

      rijcke@nictiz.nl Eduard de Rijcke
      willem.vanwijngaarden@enovationgroup.com Willem van Wijngaarden
      Watchers:
      10 Start watching this issue

      Dates

       Created:
       Updated:
       Resolved:

       Jigit Development

        Branches:
        Pull requests: