Uploaded image for project: 'MedMij Standaarden'
 1. MedMij Standaarden
 2. MM-1541

Onduidelijke en afwijkende naamgeving en samenstelling kwalificatiescripts

Details

  • Change Request
  • Status: Gesloten
  • 3
  • Resolution: Resolved
  • 2020.01 - Februari 2021
  • None
  • Nee
  • Vragenlijsten
  • Kwalificatie
  • Geen
  • Kwalificatiematerialen opsplitsen per transactie, ter verduidelijking.
  • Hide

   Het functionele MedMij-kwalificatiemateriaal voor Vragenlijsten is voor elke transactie apart gepubliceerd.

   Show
   Het functionele MedMij-kwalificatiemateriaal voor Vragenlijsten is voor elke transactie apart gepubliceerd.

  Description

   De kwalificatiescripts behorende bij de informatiestandaard Vragenlijsten hebben een naam en samenstelling die afwijkt van de conventie, die lijkt te zijn dat er per transactie een apart kwalificatiescript is, waarbij de transactienaam in de naam van het kwalificatiescript is opgenomen. Dit betreft zowel de bestandsnaam van als de titel in de documenten:

   • Kwalificatiescript - MedMij Beschikbaarstellen en Ontvangen Vragenlijsten.pdf. In de inleiding staat dat het gaat over ‘Beschikbaarstellen Vragenlijstverwijzing’, ‘Beschikbaarstellen Vragenlijst’ en ‘Ontvangen Vragenlijstantwoorden’.
   • Kwalificatiescript - MedMij Raadplegen en Sturen Vragenlijsten.pdf. In de inleiding staat dat het gaat over ‘Raadplegen Vragenlijstverwijzing’, ‘Raadplegen Vragenlijst’ en ‘Sturen Vragenlijstantwoorden’

    

   Attachments

    Issue Links

     Activity

      People

       lenselink@nictiz.nl Mariëtte Lenselink
       Monasso@nictiz.nl Ton Monasso (Inactive)
       Watchers:
       9 Start watching this issue

       Dates

        Created:
        Updated:
        Resolved: