Uploaded image for project: 'MedMij Standaarden'
 1. MedMij Standaarden
 2. MM-1457

Splitsen overarching principles in algemeen en MedMij-specifiek

Details

  • Change Request
  • Status: Gesloten
  • 3
  • Resolution: Resolved
  • 2020.01 - Oktober 2020
  • None
  • Nee
  • Alle
  • Technisch
  • Geen impact
  • Other
  • Uitsplitsen van de "overarching principles" uit de MedMij-FHIR IG naar een algemene FHIR IG. De MedMij-FHIR IG includeert vervolgens deze overarching principles.
  • Hide

   Created a new general FHIR IG based on the MedMij FHIR IG. The MedMij FHIR IG now includes this new, common FHIR IG.

   Show
   Created a new general FHIR IG based on the MedMij FHIR IG. The MedMij FHIR IG now includes this new, common FHIR IG.

  Description

   De FHIR-implementatiegids bevat algemene richtlijnen (overarching principles) voor FHIR-implementaties. Die zijn ook van toepassing op nieuwe FHIR-gebaseerde standaarden die niet binnen MedMij vallen. In dat kader zou het goed zijn om de MedMij-FHIR-IG op te splitsen in een algemeen deel en een deel voor MedMij.

   Attachments

    Activity

     People

      edelman@nictiz.nl Pieter Edelman
      edelman@nictiz.nl Pieter Edelman
      Watchers:
      5 Start watching this issue

      Dates

       Created:
       Updated:
       Resolved: