Uploaded image for project: 'MedMij Standaarden'
 1. MedMij Standaarden
 2. MM-1441

Toelichting 'Tijdnotatie' opnieuw toevoegen

  Details

  • Type: Wijzigingsverzoek
  • Status: Gesloten
  • Priority: 3
  • Resolution: Resolved
  • Fix Version/s: 2020.01 - Oktober 2020
  • Component/s: None
  • Blokkerend:
   Nee
  • Informatiestandaard:
   Alle
  • Informatiestandaard onderdelen:
   Kwalificatie
  • Impact:
   Laag, voegt tekstuele uitleg toe.
  • Voorgestelde oplossing:
   Toelichting op tijdzone opnieuw toevoegen op de Touchstone-aansluiting pagina.
  • Release notes:
   Hide

   De toelichting over tijdnotatie en tijdzone in Touchstone ontbrak op de pagina 'Kwalificatie aansluiten'. Deze is toegevoegd.

   Show
   De toelichting over tijdnotatie en tijdzone in Touchstone ontbrak op de pagina 'Kwalificatie aansluiten'. Deze is toegevoegd.

   Description

   Via MM-1220 is de documentatie over het gebruik van de T-datum tijdens kwalificaties op de schop genomen. In de oorspronkelijke tekst stond ook een toelichting over de problemen met vaste tijdzones. Die toelichting is nu verdwenen op zowel de algemene kwalificatiepagina, de FAQ en de toelichting op de Touchstone-aansluiting. Het is echter nog steeds relevant.

   De oorspronkelijke tekst:

   5.2.3 Tijdnotatie

   Het meegeven van de tijd is bij de gestructureerde einddatum/tijd (dus niet de Resource.text, maar de velden met alleen de datum/tijd) verplicht in de standaard om eventuele verwarring tussen de precieze betekenis van "tot" en "tot en met" te voorkomen.

   In de FHIR datatypes dateTime (indien uren en minuten worden gebruikt) en instant is de tijdzone verplicht. De tijdzone kan daarom niet worden weglaten uit de testgegevens.

   Touchstone heeft helaas een beperking dat de Nederlandse tijdzone niet berekend kan worden bij een variabele datum. De tijdzone die nu in onze testgegevens staat, was een Nederlandse tijdzone bij de eerste keer invullen van dit scenario met concrete datums. Dit komt niet per definitie overeen met de geldende tijdzone in Nederland voor de (in een test-executie gebruikte, uiteindelijke) datum. In productie moet gerekend worden op een juiste tijdzone en het is dan ook juist om deze tijdzone gewoon te interpreteren, dit betekent dat de gegevens mogelijk soms een uur later of vroeger zijn dan in het addendum staat. Dit is geen reden voor afkeuren in kwalificatie.

    Attachments

     Issue Links

      Activity

       People

       Assignee:
       ngadimin@nictiz.nl Jeanique Ngadimin (Inactive)
       Reporter:
       edelman@nictiz.nl Pieter Edelman
       Watchers:
       6 Start watching this issue

        Dates

        Created:
        Updated:
        Resolved:

         Estimations By Role

         No roles have been estimated yet.