Uploaded image for project: 'MedMij Standaarden'
 1. MedMij Standaarden
 2. MM-143

Aanpassing modellering Procedure.performer in het profiel voor HCIM Verrichting

Details

  • Nee
  • BgZ, Basisgegevens GGZ
  • FHIR
  • Profiles
  • Hide
   Rewrite profile so Procedure.performer slicing is no longer necessary

   Add PractitionerRole extension to Procedure.performer.actor

   Do not remap Location::HealthcareProvider to Procedure.location because the consequence would be that in almost all circumstances the Location resources would be empty except for Location.managingOrganization.

   Add more guidance on Procedure.performer and ProcedureRequest.performer for dealing with Location::HealthcareProvider
   Show
   Rewrite profile so Procedure.performer slicing is no longer necessary Add PractitionerRole extension to Procedure.performer.actor Do not remap Location::HealthcareProvider to Procedure.location because the consequence would be that in almost all circumstances the Location resources would be empty except for Location.managingOrganization. Add more guidance on Procedure.performer and ProcedureRequest.performer for dealing with Location::HealthcareProvider

  Description

   Vanuit het HCIM Verrichting zijn de concepten Uitvoerder::Zorgverlener (NL-CM:14.1.6) en Locatie::Zorgaanbieder (NL-CM:14.1.5) beide gemapt op Procedure.performer. Middels een slice worden beide concepten apart gedefinieerd. De discriminator is actor.reference.resolve() en bevat een resolve functionaliteit dat een validator gebruikt te bepalen wat in welke slice valt. Op basis van de gebruikte verwijzing op actor.reference wordt bepaald of het een Zorgverlener of Zorgaanbieder betreft.

   Het toevoegen van de PractitionerRole extensie (vanuit --MM-139--) maakt het een validator vrijwel onmogelijk om op basis van de actor.reference.resolve() te bepalen wat bij welke slice hoort. Dit omdat door de extensie er nu ook een referentie kan lopen via actor.extension.reference.resolve(). FHIR staat niet meerdere waarden voor discriminator.path toe middels OR logica. 

   Attachments

    Issue Links

     Activity

      People

       toonstra Ardon Toonstra
       toonstra Ardon Toonstra
       Watchers:
       0 Start watching this issue

       Dates

        Created:
        Updated:
        Resolved: