Uploaded image for project: 'MedMij Standaarden'
 1. MedMij Standaarden
 2. MM-1410

Verbeteren technische kwalificatiematerialen voor alle informatiestandaard

  Details

  • Type: Wijzigingsverzoek
  • Status: Realisatie
  • Priority: 3
  • Resolution: Unresolved
  • Fix Version/s: 2020.01 - November 2020
  • Blokkerend:
   Nee
  • Informatiestandaard:
   Alle
  • Informatiestandaard onderdeel:
   Kwalificatie
  • Impact:
   Hide
   De kwalificatiematerialen bijven qua inhoud hetzelfde. De beschrijvende informatie wordt leesbaarder in Touchstone. Voor alle informatiestandaarden wordt het mogelijk om ook de JSON variant door te testen.
   Er komen een aantal standaard/generieke controles bij die mogelijk fouten voor leveranciers laten zien. Deze controles worden nu met de hand gecontroleerd en zodoende wordt dit verschonen naar een eerder moment in het kwalificatieproces. Zoals gezegd gaat het om een klein aantal generieke asserts, welke zijn gemaakt op basis van input uit het controleren van kwalificaties.
   Show
   De kwalificatiematerialen bijven qua inhoud hetzelfde. De beschrijvende informatie wordt leesbaarder in Touchstone. Voor alle informatiestandaarden wordt het mogelijk om ook de JSON variant door te testen. Er komen een aantal standaard/generieke controles bij die mogelijk fouten voor leveranciers laten zien. Deze controles worden nu met de hand gecontroleerd en zodoende wordt dit verschonen naar een eerder moment in het kwalificatieproces. Zoals gezegd gaat het om een klein aantal generieke asserts, welke zijn gemaakt op basis van input uit het controleren van kwalificaties.
  • Voorgestelde oplossing:
   Alle technische kwalificatiematerialen overzetten naar het NTS formaat en voortaan vanuit daar genereren. Verdere beschrijving in de issuetekst.

   Description

   De technisch kwalificatiematerialen (o.a. de FHIR TestScript resources) bestaan al snel uit hele grote bestanden die veel meerdere plekken voor meta informatie over de kwalificatiescenario's bevatten. TestScripts zelf kunnen niet modulair met afhankelijkheden worden opgebouwd en elk benodigd element dient letterlijk in het TestScript te staan.
   Er bestaat geen gedege tooling om TestScripts te maken en te onderhouden. Het resultaat: kwalificatiematerialen die niet consistent zijn opgebouwd over de informatiestandaarden heen, veel kopieerfouten bevatten, verwarrende meta informatie bevatten én zeer moeilijk te zijn onderhouden. 

   Om deze problemen te voorkomen en te verbeteren is het streven om meer van de testscripts te gaan genereren. Hiervoor is een build straat ingericht dat op basis van het zogenaamde 'NTS' (Nictiz TestScript) format in staat is om TestScripts tijdens het build proces samentestellen uit verschillende componenten. Het TestScript wordt een heel stuk leesbaarder en beheersbaader omdat onderdelen nu op één blek beheerd kunnen worden.

   Hiervoor dienen de technische kwalificatiematerialen omgezet te worden naar het NTS formaat. Naast dat de kwalificatiematerialen beheersbaarder worden geeft het de volgende voordelen met zich mee:

   • Kwalificatiematerialen worden consistenter tussen de informatiestandaarden
   • De testscripts worden leesbaarder doordat veel niet gebruikte meta wordt weggelaten
   • Er komen een aantal generieke asserts/testen bij die controles die nu met de hand worden gedaan geautomatiseerd uitvoeren (omdat het nu heel makkelijk is om dit als component toe tevoegen)

    

    Attachments

     Activity

      People

      Assignee:
      toonstra Ardon Toonstra
      Reporter:
      toonstra Ardon Toonstra
      Watchers:
      3 Start watching this issue

       Dates

       Created:
       Updated:

        Estimations By Role

        No roles have been estimated yet.