Uploaded image for project: 'MedMij Standaarden'
 1. MedMij Standaarden
 2. MM-1407

Mapping XSLT's: volg het packaging principe van FHIR-profielen

  Details

  • Type: Wijzigingsverzoek
  • Status: Intake
  • Priority: 3
  • Resolution: Unresolved
  • Fix Version/s: Nader te bepalen
  • Blokkerend:
   Nee
  • Informatiestandaard:
   Alle
  • Informatiestandaard onderdeel:
   Technisch

   Description

   We hebben voor het publiceren van FHIR-artefacten het packaging principe geadopteerd.

   De mapping XSLT's gaan echter nog uit van versionering per profiel.

   Het zou beter zijn wanneer deze mapping XSLT's het packaging principe volgen en het includeren van een bepaalde versie van een profiel-XSLT geregeld wordt via een XSLT die de juiste versies importeert (net als een package die de juiste versies van de profielen samenpakt).

   Echter: de huidige XSLT's gebruiken versionering in zowel de templatenamen als de mode-namen, waardoor er nu impact is op álle code, ook als ándere profielen van versie wijzigen. Dat moet dan los gelaten worden, de 'package' XSLT selecteert de juiste versies en de aanroep van de juiste versie is een black box voor de aanroepende templates.

   Iedere use case (versie) bepaalt dan uiteindelijk zélf welk 'package' van toepassing is.

    Attachments

     Issue Links

      Activity

       People

       Assignee:
       Unassigned
       Reporter:
       wetering Arianne van de Wetering
       Watchers:
       3 Start watching this issue

        Dates

        Created:
        Updated:

         Estimations By Role

         No roles have been estimated yet.