Uploaded image for project: 'MedMij Standaarden'
 1. MedMij Standaarden
 2. MM-1403

Eenheden in FHIR profielen

  Details

  • Type: Bevinding
  • Status: Gesloten
  • Priority: 3
  • Resolution: Resolved
  • Fix Version/s: None
  • Component/s: None
  • Blokkerend:
   Nee
  • Informatiestandaard:
   Alle
  • Informatiestandaard onderdelen:
   Functioneel

   Description

   Er is vorige week over twee FHIR zib-profielen wat discussie ontstaan.

   De zib TobaccoUse bevat een concept 'Hoeveelheid' die niet eenduidig in UCUM (https://www.hl7.org/fhir/stu3/ucum.html) kan worden vastgelegd. "Het aantal sigaretten, sigaren of gram shag" kan lastig in 1 eenheid gevat worden. Hierdoor wordt er gebruik gemaakt van accolades ({...}) om toch een eenheid te kunnen vastleggen, dus iets als {...}/wk (of een andere tijdseenheid) in dit geval. Per definitie zijn de termen die binnen de accolades gebruikt worden betekenisloos ("een telbare eenheid"). Technisch gezien maakt het dus niet uit wat een deelnemer binnen de accolades invult. Functioneel gezien is het belangrijk dat dit aansluit bij de zib én de invoervelden van de deelnemer.

   Binnen het FHIR-profiel is voor de Hoeveelheid de term binnen de accolades niet vastgezet (dit zou kunnen), maar wordt als voorbeeld '{cigarette packs}/wk' gebruikt. Dit voorbeeld is wellicht aan verbetering toe - '{cigarettes}' zou beter aansluiten bij de definitie van de zib en bij wat er in het Addendum voor GGZ wordt gevraagd. Het voorbeeld lijdt bij deelnemers tot verwarring.

   Los van het voorbeeld is het voor het HL7-team alleen goed te controleren of de accolade-eenheid aansluit bij de zib, maar niet of het goed overeenkomt met de invoervelden van de deelnemer. Als wij "{cigarettes}/day" of zelfs "g/wk" (waarbij dan aantal grammen shag bedoeld zou worden) zien staan, is dat correct volgens de zib, maar zou er in de invoervelden in beide gevallen ook "pakjes sigaretten per tijdseenheid" kunnen staan. Dit zorgt voor ongewenste onduidelijkheid.

   Dit geldt in mindere mate ook voor de zib AlcoholUse. De eenheid "alcoholische eenheid" is in het FHIR-profiel-voorbeeld terechtgekomen als "{glasses}". Omdat de waarde tussen accolades niet is vastgelegd is toetsing lastig.

   De betreffende voorbeelden zijn in de overgang van zibs2015 naar zibs2017 meegekomen. Verder terug is niet goed na te gaan hoe deze zijn ontstaan/bedacht.

   Wij zouden graag een discussie voeren, die mogelijk leidt tot:

   • Het aanpassen van de examples in de betreffende profielen
   • Het vastzetten van de eenheden tussen accolades in de betreffende profielen, zodat deelnemers hier op kunnen worden getoetst
   • Een uitspraak (vanuit functioneel oogpunt) waar en hoe er in de kwalificatie rekening mee kan worden gehouden dat een definitie als "Het aantal sigaretten, sigaren of gram shag" toch in 1 eenheid moet worden uitgedrukt.

    Attachments

     Issue Links

      Activity

       People

       Assignee:
       hopmans@nictiz.nl Gabriel Hopmans
       Reporter:
       duwel@nictiz.nl Jorn Duwel
       Watchers:
       5 Start watching this issue

        Dates

        Created:
        Updated:
        Resolved:

         Estimations By Role

         No roles have been estimated yet.