Uploaded image for project: 'MedMij Standaarden'
 1. MedMij Standaarden
 2. MM-140

ContactPerson mist op Touchstone server

  Details

  • Type: Wijzigingsverzoek
  • Status: Gesloten
  • Priority: 3
  • Resolution: Fixed
  • Fix Version/s: Niet van toepassing
  • Blokkerend:
   Nee
  • Informatiestandaard:
   Alle
  • Informatiestandaard onderdeel:
   FHIR
  • Impact:
   Geen
  • FHIR Category:
   Examples
  • Voorgestelde oplossing:
   Hide
   Er is geen wijziging noodzakelijk

   Het scenario voor de BgZ bevat een Contactpersoon. Deze contactpersoon hoort volgens de specificatie thuis in de Patient.contact en is daar inline gedefinieerd. Dit heeft de achterliggende internationale werkgroep Patient Administration zo gemodelleerd. E.e.a. betekent dat een losse RelatedPerson, wat een gerelateerd persoon is, die soms ook best contactpersoon kan zijn, niet los opvraagbaar is binnen de BgZ.

   Dat gezegd hebbende, is zo'n resource er overigens wel in de set maar is er geen query voor gedefinieerd binnen de BgZ specificatie. (http://wildfhir.aegis.net/fhir3-0-1/RelatedPerson)
   Show
   Er is geen wijziging noodzakelijk Het scenario voor de BgZ bevat een Contactpersoon. Deze contactpersoon hoort volgens de specificatie thuis in de Patient.contact en is daar inline gedefinieerd. Dit heeft de achterliggende internationale werkgroep Patient Administration zo gemodelleerd. E.e.a. betekent dat een losse RelatedPerson, wat een gerelateerd persoon is, die soms ook best contactpersoon kan zijn, niet los opvraagbaar is binnen de BgZ. Dat gezegd hebbende, is zo'n resource er overigens wel in de set maar is er geen query voor gedefinieerd binnen de BgZ specificatie. ( http://wildfhir.aegis.net/fhir3-0-1/RelatedPerson )

   Description

   Volgens de BgZ lijst hier: https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/MedMij:V2018.06_FHIR_BGZ_2017, is er een ContactPerson (RelatedPerson in FHIR) als top-level zib. Deze zie ik echter niet terug op de touchstone server als een van de tests.

   Er is wel een "Contact" test, maar die bevat een Encounter in plaats van een RelatedPerson

    Attachments

     Activity

      People

      Assignee:
      standaarden@medmij.nl MedMij Standaarden
      Reporter:
      michel.kraaijeveld@curavista.nl Michel Kraaijeveld
      Watchers:
      1 Start watching this issue

       Dates

       Created:
       Updated:
       Resolved:

        Estimations By Role

        No roles have been estimated yet.