Uploaded image for project: 'MedMij Standaarden'
 1. MedMij Standaarden
 2. MM-1396

Verwijderen ongebruikte fixtures en loadscripts voor Beelden

  Details

  • Type: Vraag
  • Status: Gesloten
  • Priority: 3
  • Resolution: Resolved
  • Fix Version/s: Niet van toepassing
  • Component/s: None
  • Blokkerend:
   Nee
  • Informatiestandaard:
   Beelden
  • Informatiestandaard onderdelen:
   Kwalificatie

   Description

   Momenteel worden de 'losse' fixtures voor Beelden niet gebruikt. Daarmee is ook het loadscript overbodig. 

   De losse fixtures worden daarnaast ook als invalid gezien door de validator van Touchstone omdat deze altijd in een Bundle dienen te zitten. In de kwalificatie scenario's wordt dan ook gebruik gemaakt van een Bundle waar al deze resources in zitten. Momenteel bestaat er alleen een sturen en ontvangen scenario. Daarom zijn deze losse fixtures niet nodig evenmin als het loadscript.

    Attachments

     Activity

      People

      Assignee:
      toonstra Ardon Toonstra
      Reporter:
      toonstra Ardon Toonstra
      Watchers:
      1 Start watching this issue

       Dates

       Created:
       Updated:
       Resolved:

        Estimations By Role

        No roles have been estimated yet.