Uploaded image for project: 'MedMij Standaarden'
 1. MedMij Standaarden
 2. MM-1385

Verwijderen FHIR-materialen uit project-weergave op Simplifier

  Details

  • Blokkerend:
   Nee
  • Informatiestandaard:
   Alle
  • Informatiestandaard onderdeel:
   FHIR

   Description

   Van oudsher worden de FHIR-materialen op Simplifier gepubliceerd en daar wordt uit dee TO's naar gelinkt om ze inzichtelijk te maken. Dat is in de loop der tijd echter gaan wringen: de traditionele projectweergave van Simplifier laat alleen de "huidige" versie van een resource zien, terwijl de TO's geversioneerd zijn en uitgaan van een specifieke versie van een resource.

   Dat is nu opgelost door FHIR-packages te gebruiken. De TO's verwijzen nu specifieke versies van packages en naar resources in die packages.

   Voor het zib2017-project op Simplifier is de traditionele projectweergave echter nog steeds gevuld met – op het moment – de resources uit de 2.x-versie van het package. Dat kan tot verwarring leiden als mensen gaan zoeken naar de Nictiz-resources op Simplifier; ze kunnen dan uitkomen bij een versie die misschien niet overeenkomt met de versie die ze nodig hebben.

   Daarom zou het wellicht beter zijn om de projectweergave helemaal leeg te halen, zodat alleen packages overblijven.

   Een nadeel kan wel zijn dat andere partijen de Nictiz-profielen in hun eigen Simplifier-project uploaden. Dan worden ze alsnog gevonden in de zoekfunctie van Simplifier, maar wordt het helemaal onduidelijk over welke versie het gaat.

   Een extra aandachtspunt is de vindbaarheid van packages. De door Nictiz gepubliceerde packages staan nu verspreid over verschillende projecten.

    Attachments

     Issue Links

      Activity

       People

       Assignee:
       edelman@nictiz.nl Pieter Edelman
       Reporter:
       edelman@nictiz.nl Pieter Edelman
       Watchers:
       4 Start watching this issue

        Dates

        Created:
        Updated:

         Estimations By Role

         No roles have been estimated yet.