Uploaded image for project: 'MedMij Standaarden'
 1. MedMij Standaarden
 2. MM-1355

BgZ extended bevat duplicate fixture id's

  Details

  • Type: Wijzigingsverzoek
  • Status: Gesloten
  • Priority: 3
  • Resolution: Resolved
  • Fix Version/s: Niet van toepassing
  • Component/s: None
  • Blokkerend:
   Nee
  • Informatiestandaard:
   BgZ
  • Informatiestandaard onderdelen:
   Kwalificatie
  • Impact:
   Geen impact op implementaties of kwalificatie; dit betreft voornamlijk een interne wijziging (fixture ids en loadscripts). Deelnemers krijgen straks juist mogelijk wel de juiste gegevens terug.
  • Voorgestelde oplossing:
   Corrigeren fixture id's van de BGZ extended en opnieuw genereren loadscripts.

   Description

   De fixtures voor de BgZ extended bevat verkeerde en duplicate fixture/resource id's. Daarnaast kwamen een aantal van de fixture ids overeen met de huidige kwalificatieset voor de BgZ. Dit resulteert in een foutieve loadscript met ook duplicate id's waardoor fixtures elkaar overschrijven. Gevolg hiervan is dat er verschillende fixtures niet geladen zijn en dus ook niet terugkomen bij opvragingen in testscripts.

   Voorstel is om de fixture id's te corrigeren en een nieuw loadscript te genereren. Dit goed te zetten voor alle testscripts om meer fouten te vorkomen.

    

    Attachments

     Issue Links

      Activity

       People

       Assignee:
       toonstra Ardon Toonstra
       Reporter:
       toonstra Ardon Toonstra
       Watchers:
       1 Start watching this issue

        Dates

        Created:
        Updated:
        Resolved:

         Estimations By Role

         No roles have been estimated yet.