Uploaded image for project: 'MedMij Standaarden'
 1. MedMij Standaarden
 2. MM-1352

Verwijderen van Naamgebruik en GeslachtsnaamPartner uit Zorgverleners in addendum

Details

  • Wijzigingsverzoek
  • Status: Gesloten
  • 3
  • Resolution: Resolved
  • None
  • None
  • Nee
  • BgLZ
  • Kwalificatie
  • Tijdens de kwalificatie wordt niet meer getoetst op het kunnen vullen van Naamgebruik en AchternaamPartner van Zorgverleners
  • Hide
   -aanpassen ADA instance voor scenario 1.1 (weghalen Naamgebruik en GeslachtsnaamPartner bij alle Zorgverleners)
   -vervangen paragraaf Zorgsetting in Addendum Scenario 1.1 door de uit de aangepaste ADA gegenereerde html
   -aanpassen Touchstone kwalificatiemateriaal
   Show
   -aanpassen ADA instance voor scenario 1.1 (weghalen Naamgebruik en GeslachtsnaamPartner bij alle Zorgverleners) -vervangen paragraaf Zorgsetting in Addendum Scenario 1.1 door de uit de aangepaste ADA gegenereerde html -aanpassen Touchstone kwalificatiemateriaal

  Description

   Voor zorgaanbieders (in de Langdurige Zorg) is het niet relevant om Naamgebruik en GeslachtsnaamPartner van Zorgverleners te registreren. Via de webservices van BIG en AGB, waarmee zorgaanbieders de naamgegevens van zorgverleners kunnen raadplegen, is alleen eigen geslachtsnaam beschikbaar. Daarom moet Naamgebruik en GeslachtsnaamPartner voor alle Zorgverleners in het Addendum voor scenario 1.1 verwijderd worden.  

   Attachments

    Issue Links

     Activity

      People

       engel@nictiz.nl Jacob Engel
       engel@nictiz.nl Jacob Engel
       Watchers:
       4 Start watching this issue

       Dates

        Created:
        Updated:
        Resolved:

        Jigit Development

         Branches:
         Pull requests: