Uploaded image for project: 'MedMij Standaarden'
 1. MedMij Standaarden
 2. MM-1343

Verwijzingen naar IHE MHD profielen zijn niet meer correct

  Details

  • Type: Wijzigingsverzoek
  • Status: Gesloten
  • Priority: 3
  • Resolution: Resolved
  • Fix Version/s: 2020.01 - September 2020
  • Component/s: None
  • Blokkerend:
   Nee
  • Informatiestandaard:
   Beelden
  • Informatiestandaard onderdelen:
   Technisch
  • Impact:
   Geen impact op implementaties of kwalificaties. De strekking van de specificatie blijft hetzelfde.
  • Voorgestelde oplossing:
   De verwijzingen in "§4.3.3.2 IHE MHD StructureDefinitions" aanpassen naar de IHE MHD profielen die nu in het NictizSTU3-Zib2017 staan.
  • Release notes:
   Hide

   The references to the IHE MHD StructureDefinitions used for mapping purposes in the Images technical design have been replaced by references that resolve.

   Show
   The references to the IHE MHD StructureDefinitions used for mapping purposes in the Images technical design have been replaced by references that resolve.

   Description

   Het TO van Beelden bevat verwijzingen naar IHE MHD profielen. Deze resolven niet meer en dienen of te worden aangepaast, of wellicht helemaal verwijderd.

    Attachments

     Activity

      People

      Assignee:
      goris@nictiz.nl Vincent Goris
      Reporter:
      toonstra Ardon Toonstra
      Watchers:
      4 Start watching this issue

       Dates

       Created:
       Updated:
       Resolved:

        Estimations By Role

        No roles have been estimated yet.