Uploaded image for project: 'MedMij Standaarden'
 1. MedMij Standaarden
 2. MM-1283

Mapping (NL-CM:14.1.10) HCIM Procedure toevoegen bij ProcedureRequest

  Details

  • Type: Wijzigingsverzoek
  • Status: Gesloten
  • Priority: 3
  • Resolution: Resolved
  • Fix Version/s: 2020.01 - September 2020
  • Component/s: None
  • Blokkerend:
   Nee
  • Informatiestandaard:
   BgZ
  • Informatiestandaard onderdelen:
   FHIR
  • Impact:
   Geen.
  • FHIR Category:
   Profiles
  • Voorgestelde oplossing:
   De mapping HCIM Procedure (NL-CM:14.1.10) toevoegen bij ProcedureRequest.Requester. Plus de mapping bij Procedure.basedOn toelichten.
  • Release notes:
   Hide

   In HCIM Procedure, added mapping to the Requester (NL-CM:14.1.10) concept.

   Show
   In HCIM Procedure, added mapping to the Requester (NL-CM:14.1.10) concept.

   Description

   De Procedure Aanvrager verloopt via de ProcedureRequest.requester. Zoals ook te lezen is in de Procedure.basedOn ‘request’ slice definitie: "The ProcedureRequest that contains the details of the request for this procedure, including the requester information located at ProcedureRequest.requester.”

   __De mapping in het Procedure profiel is daarmee eigenlijk niet correct. Daarom het verzoek deze te verwijderen.

    Attachments

     Issue Links

      Activity

       People

       Assignee:
       e.derijcke@furore.com Eduard de Rijcke
       Reporter:
       toonstra Ardon Toonstra
       Watchers:
       4 Start watching this issue

        Dates

        Created:
        Updated:
        Resolved:

         Estimations By Role

         No roles have been estimated yet.