Uploaded image for project: 'MedMij Standaarden'
 1. MedMij Standaarden
 2. MM-1259

Aanpassing toelichting kwalificatie: vulling van een aantal zibs wordt optioneel

Details

  • Nee
  • BgLZ
  • Kwalificatie
  • Alleen wijziging van de Wiki pagina Toelichting Kwalificatie BgLZ. De werkwijze van het kwalificatiecentrum wordt conform BGZ en BGGZ, waar de vulling van de zibs ook deels verplicht is.
  • Hide
   In uitgangspunten voor de kwalificatie systeemrol "Beschikbaarstellen Basisgegevens Langdurige Zorg", toevoegen dat kwalificatie mogelijk is voor een aantal subsets van de gehele BgLZ. De rest van de tekst van de bullet "Idealiter..." in overeenstemming brengen met die van de overeenkomstige pagina van BGZ, zodat duidelijker wordt dat per zib, de klinisch relevante data-elementen (bepaald door de use case, dus: het addendum van het kwalificatiescript) gevuld moeten kunnen worden tijdens de kwalificatie.

   Oude tekst:
   *Idealiter ondersteunt een Basisgegevens Langdurige Zorg beschikbaarstellend systeem de gehele Basisgegevens Langdurige Zorg. Wel is het mogelijk dat, anders dan een PGO, in het zorgproces dat het XIS ondersteunt doorgaans niet de gehele Basisgegevens Langdurige Zorg vastgelegd hoeft te worden. In tegenstelling tot PGO waarin de persoon een zo compleet mogelijk overzicht van zorggegevens wil hebben. Op grond hiervan is het mogelijk dat een XIS bepaalde data-elementen niet beschikbaar kan stellen.
   **Op technisch niveau moet per zib alle onderliggende data-elementen (verplicht en optioneel) ingebouwd zijn. De vulling van deze data-elementen is afhankelijk van de klinische relevantie bepaald door de use case.

   Nieuwe tekst:
   *Idealiter ondersteunt een Basisgegevens Langdurige Zorg beschikbaarstellend systeem de gehele Basisgegevens Langdurige Zorg, maar om een XIS tegemoet te komen, kan een XIS een kwalificatie starten bij ondersteuning van de volgende subsets van de BgLZ:
   <tabel met voorgedefinieerde kwalificatiesets>
   *Dit wijkt bewust af van het uitgangspunt voor PGO, omdat in het zorgproces dat het XIS ondersteunt, doorgaans niet de gehele BgZ vastgelegd hoeft te worden. In tegenstelling tot PGO waarin de persoon een zo compleet mogelijk overzicht van zorggegevens wil hebben. Tijdens de kwalificatie moet het XIS alle ondersteunde delen laten zien. Voor alle ondersteunde delen moet het XIS slagen voor kwalificatie.
   *Op technisch niveau moet per zib alle onderliggende data-elementen (verplicht en optioneel) ingebouwd zijn. De vulling van deze data-elementen is afhankelijk van de klinische relevantie bepaald door de use case.

   De conceptversie staat hier: https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/MedMij:Vissue-MM-1259_ToelichtingKwalificatieLangdurigeZorg (voor 2019.01) en
   https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/MedMij:Vissue-MM-1259/ToelichtingKwalificatieLangdurigeZorg (voor 2020.01)
   Show
   In uitgangspunten voor de kwalificatie systeemrol "Beschikbaarstellen Basisgegevens Langdurige Zorg", toevoegen dat kwalificatie mogelijk is voor een aantal subsets van de gehele BgLZ. De rest van de tekst van de bullet "Idealiter..." in overeenstemming brengen met die van de overeenkomstige pagina van BGZ, zodat duidelijker wordt dat per zib, de klinisch relevante data-elementen (bepaald door de use case, dus: het addendum van het kwalificatiescript) gevuld moeten kunnen worden tijdens de kwalificatie. Oude tekst: *Idealiter ondersteunt een Basisgegevens Langdurige Zorg beschikbaarstellend systeem de gehele Basisgegevens Langdurige Zorg. Wel is het mogelijk dat, anders dan een PGO, in het zorgproces dat het XIS ondersteunt doorgaans niet de gehele Basisgegevens Langdurige Zorg vastgelegd hoeft te worden. In tegenstelling tot PGO waarin de persoon een zo compleet mogelijk overzicht van zorggegevens wil hebben. Op grond hiervan is het mogelijk dat een XIS bepaalde data-elementen niet beschikbaar kan stellen. **Op technisch niveau moet per zib alle onderliggende data-elementen (verplicht en optioneel) ingebouwd zijn. De vulling van deze data-elementen is afhankelijk van de klinische relevantie bepaald door de use case. Nieuwe tekst: *Idealiter ondersteunt een Basisgegevens Langdurige Zorg beschikbaarstellend systeem de gehele Basisgegevens Langdurige Zorg, maar om een XIS tegemoet te komen, kan een XIS een kwalificatie starten bij ondersteuning van de volgende subsets van de BgLZ: <tabel met voorgedefinieerde kwalificatiesets> *Dit wijkt bewust af van het uitgangspunt voor PGO, omdat in het zorgproces dat het XIS ondersteunt, doorgaans niet de gehele BgZ vastgelegd hoeft te worden. In tegenstelling tot PGO waarin de persoon een zo compleet mogelijk overzicht van zorggegevens wil hebben. Tijdens de kwalificatie moet het XIS alle ondersteunde delen laten zien. Voor alle ondersteunde delen moet het XIS slagen voor kwalificatie. *Op technisch niveau moet per zib alle onderliggende data-elementen (verplicht en optioneel) ingebouwd zijn. De vulling van deze data-elementen is afhankelijk van de klinische relevantie bepaald door de use case. De conceptversie staat hier: https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/MedMij:Vissue-MM-1259_ToelichtingKwalificatieLangdurigeZorg (voor 2019.01) en https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/MedMij:Vissue-MM-1259/ToelichtingKwalificatieLangdurigeZorg (voor 2020.01)
  • Hide

   Toelichting Kwalificatie Langdurige Zorg aangepast: voor 3 specifieke zibs vermeld dat de vulling optioneel is. Toegepast op zowel 2019.01 als 2020.01

   Show
   Toelichting Kwalificatie Langdurige Zorg aangepast: voor 3 specifieke zibs vermeld dat de vulling optioneel is. Toegepast op zowel 2019.01 als 2020.01

  Description

   Aanpassing wiki - pagina Toelichting Kwalificatie Langdurige Zorg: hierop zal voor 3 specifieke zibs worden vermeld dat de vulling optioneel is.

    

   Attachments

    Issue Links

     Activity

      People

       engel@nictiz.nl Jacob Engel
       engel@nictiz.nl Jacob Engel
       Watchers:
       6 Start watching this issue

       Dates

        Created:
        Updated:
        Resolved: