Uploaded image for project: 'MedMij Standaarden'
 1. MedMij Standaarden
 2. MM-1251

Opleveren metadata / CapabilityStatement van verschillende bronsystemen

  Details

  • Type: Vraag
  • Status: Gesloten
  • Priority: 3
  • Resolution: Resolved
  • Fix Version/s: Niet van toepassing
  • Component/s: None
  • Blokkerend:
   Nee
  • Informatiestandaard:
   Overig
  • Informatiestandaard onderdelen:
   FHIR
  • FHIR Category:
   Other

   Description

   Van de DVZA DXC Open Health Connect wordt, ondermeer door touchstone tijdens kwalificatie, verwacht dat het een CapabilityStatement kan opleveren.
   Omdat de DVZA zelf niet een FHIR server is moet de aanvraag voor het CapabilityStatement doorgestuurd worden naar een bronsysteem. Het issue zit nu hierin dat ik in de DVZA niet kan bepalen naar welk bronsysteem ik het verzoek om metadata  moet doorsturen, enige parameter die ik binnen krijg is de _format parameter. Ik zou de verschillende CapabilityStatements in een Bundle resource kunnen verpakken, maar mag dat? Op de vraag voor een CapabilityStatement wordt dan geantwoord met een Bundle van CapabilityStatements. En als dat mag, wat is dan het type van de Bundle; Searchset lijkt me niet juist dan? Een alternatief is dat MedMij voorschrijft dat ook een CapabilityResource aanvraag voorzien moet zijn van een scope queryparameter.

    Attachments

     Activity

      People

      Assignee:
      mreusken@dxc.com Mark Reusken
      Reporter:
      mreusken@dxc.com Mark Reusken
      Watchers:
      4 Start watching this issue

       Dates

       Created:
       Updated:
       Resolved:

        Estimations By Role

        No roles have been estimated yet.