Uploaded image for project: 'MedMij Standaarden'
 1. MedMij Standaarden
 2. MM-125

Inconsistentie wiki vs simplifier

Details

  • Nee
  • BgZ, Laboratoriumresultaten, Basisgegevens GGZ
  • FHIR
  • Backwards incompatibel indien we de datatype aanpassing doorvoeren.
  • Profiles
  • Hide
   Profiel Drugsgebruik Aantal: datatype van Observation.component.value aanpassen van Quantity naar string

   Uitzoeken hoe je meerdere TreatmentDirective.source zoals de zib stelt, zou kunnen ondersteunen. Optie: extension op source voor overige references.
   Show
   Profiel Drugsgebruik Aantal: datatype van Observation.component.value aanpassen van Quantity naar string Uitzoeken hoe je meerdere TreatmentDirective.source zoals de zib stelt, zou kunnen ondersteunen. Optie: extension op source voor overige references.

  Description

   Er zijn een aantal inconsistenties tussen de gegevens op de wiki en de simplifier versie

   ObservationOfUse.Amount is soms String en soms Physical Quantity (terwijl het op Simplifier altijd een Quantity is):
   https://zibs.nl/wiki/DrugUse-v3.2(2017EN)
   https://zibs.nl/wiki/AlcoholUse-v3.1(2017EN)
   https://zibs.nl/wiki/TobaccoUse-v3.1(2017EN)

   Packyears in TobaccoUse wordt aangeven met INT terwijl het een Physical Quantity is:
   https://zibs.nl/wiki/TobaccoUse-v3.1(2017EN)

   AllergyIntolerance kan voor een StartDate alles hebben (onset[x]) in simplifier, terwijl de wiki TS aangeeft (of kan het in de zib alleen een StartDateTime zijn en geen andere opties hebben?)
   https://zibs.nl/wiki/AllergyIntolerance-v3.2(2017EN)

   Eenzelfde vraag voor Bloodpressure: https://zibs.nl/wiki/BloodPressure-v3.1(2017EN), op de wiki wordt aangegeven dat een BloodPressureDateTime alleen een TS is, terwijl simplifier het over een Period of DateTimeType. Dus misschien een meer algemeen toepasbare vraag: moeten we uit gaan van de wiki data types als simplifier meerdere mogelijkheden aangeeft of moet dit per geval bekeken worden?

   TreatmentDirective (https://zibs.nl/wiki/TreatmentDirective-v3.1(2018EN)) geeft aan 0 of meer AdvanceDirective objecten, maar simplifier heeft 0..1 als kardinaliteit voor een source[x]

   LaboratoryTestResult (https://zibs.nl/wiki/LaboratoryTestResult-v4.1(2017EN)) mist ResultStatus NL-CM:13.1.6 in de simplifier mapping (https://simplifier.net/NictizSTU3-Zib2017/ZIB-LaboratoryTestResult-Observation/~overview), hetzelfde geldt voor Performer::HealthcareProvider NL-CM:13.1.35 die mist ook in de mapping
   ReferenceRange wordt aangegeven als ANY terwijl simplifier aangeeft dat het een SimpleQuantity (dus Physical Quantity) is

   Attachments

    Issue Links

     Activity

      People

       galen@nictiz.nl Niek van Galen
       michel.kraaijeveld@curavista.nl Michel Kraaijeveld
       Watchers:
       0 Start watching this issue

       Dates

        Created:
        Updated:
        Resolved:

        Jigit Development

         Branches:
         Pull requests: