Uploaded image for project: 'MedMij Standaarden'
 1. MedMij Standaarden
 2. MM-1187

Scenario's kwalificatiescripts aanvullen met diakrieten

  Details

  • Type: Wijzigingsverzoek
  • Status: Open
  • Priority: 3
  • Resolution: Unresolved
  • Fix Version/s: Nader te bepalen
  • Blokkerend:
   Nee
  • Informatiestandaard:
   Alle
  • Informatiestandaard onderdeel:
   Kwalificatie
  • Impact:
   Nieuwe scenario's doorlopen, waarbij aangetoond moet worden dat bronsysteem diakrieten kan verwerken.
  • FHIR Category:
   Other
  • Voorgestelde oplossing:
   Hide
   Alle kwalificatiemateriaal verrijken met diakrieten middels wijzigen van testpersonen voor testpersonen met diakrieten erin, in de reeds bestaande testscenario's.
   Beschrijven van de motivatie hiertoe, documentatie voor Nictiz zelf en communicatie richting kwalificerende partijen.
   Show
   Alle kwalificatiemateriaal verrijken met diakrieten middels wijzigen van testpersonen voor testpersonen met diakrieten erin, in de reeds bestaande testscenario's. Beschrijven van de motivatie hiertoe, documentatie voor Nictiz zelf en communicatie richting kwalificerende partijen.

   Description

   In de kwalificaties blijkt de testdata niet verrijkt met diakrieten, wat bij kwalificaties tot problemen kan leiden. De kwalificaties willen we daarom hiermee uitbreiden.
   Na overleg met Jeanique Ngadimin en Maarten Ligtvoet besproken om volgende voorstel te gaan bespreken binnen NICTIZ op impact en uitvoerbaarheid:

   • Alle kwalificatiemateriaal verrijken met diakrieten middels wijzigen van testpersonen voor testpersonen met diakrieten erin, in de reeds bestaande testscenario's.
   • Beschrijven van de motivatie hiertoe, documentatie voor Nictiz zelf en communicatie richting kwalificerende partijen.

   Acties die nu al lopen:

   • Jeanique overlegt in kwalificatieteam wat er vanuit hun nodig is en welke testpersonen hiervoor geschikt kunnen zijn, dedicated om ongewenste relaties en verstoringen te voorkomen (dus niet op meerdere plekken de al bekende Aygül A. Direnç).
   • Trudy gaat overleggen met Alexander Henket of dit mogelijk is en wat er vanuit FHIR nodig is hiervoor.

   Insteek is meenemen in Zomerrelease 2020 

    Attachments

     Activity

      People

      Assignee:
      hagg@nictiz.nl Trudy Hagg
      Reporter:
      hagg@nictiz.nl Trudy Hagg
      Watchers:
      5 Start watching this issue

       Dates

       Created:
       Updated:

        Estimations By Role

        No roles have been estimated yet.