Uploaded image for project: 'MedMij Standaarden'
 1. MedMij Standaarden
 2. MM-1177

Split up information standard specific profiles from generic (HCIM) profiles

Details

  • Nee
  • Alle
  • FHIR
  • Hide
   Leidt tot breaking change van het type major. Want in het volgende package ontbreken profielen die er eerder wel in zaten. Het probleem heeft met name (of alleen) betrekking op validatie. Er zijn waarschijnlijk weinig productiesystemen die validatie gebruiken. Het merendeel van de huidige informatiestandaard bevat namelijk raadplegen/beschikbaarstellen scenario's. Daar is dit minder van toepassing.

   Wat betreft kwalificatie valt er niks om, aangezien de nieuwe packages ook ingeladen zullen worden. Waarschijnlijk dat systemen in het veld op eenzelfde manier werken aangezien de kans klein is dat ze een ‘native’ packagemechanisme hebben ingebouwd.

   Als backwards compatible list zouden we een dependency verkeerd om kunnen leggen, dus van zib naar de informatiestandaard specifieke packages. Dit is echter niet nodig wanneer we dit met een breaking release meenemen.
   Show
   Leidt tot breaking change van het type major. Want in het volgende package ontbreken profielen die er eerder wel in zaten. Het probleem heeft met name (of alleen) betrekking op validatie. Er zijn waarschijnlijk weinig productiesystemen die validatie gebruiken. Het merendeel van de huidige informatiestandaard bevat namelijk raadplegen/beschikbaarstellen scenario's. Daar is dit minder van toepassing. Wat betreft kwalificatie valt er niks om, aangezien de nieuwe packages ook ingeladen zullen worden. Waarschijnlijk dat systemen in het veld op eenzelfde manier werken aangezien de kans klein is dat ze een ‘native’ packagemechanisme hebben ingebouwd. Als backwards compatible list zouden we een dependency verkeerd om kunnen leggen, dus van zib naar de informatiestandaard specifieke packages. Dit is echter niet nodig wanneer we dit met een breaking release meenemen.
  • Hide
   Uitsplitsen informatiestandaard specifieke profielen van de generieke profielen naar nieuwe repo's en packages die een depedency hebben op het zib project.
    
   Dit gaat in eerste instantie om de splitsing van de specifieke profielen behorende bij Mediatieproces, eAfspraak en Beelden.
   Show
   Uitsplitsen informatiestandaard specifieke profielen van de generieke profielen naar nieuwe repo's en packages die een depedency hebben op het zib project.   Dit gaat in eerste instantie om de splitsing van de specifieke profielen behorende bij Mediatieproces, eAfspraak en Beelden.
  • Hide

   The information standard specific artifacts for MedicationProcess, eAfspraak, Images and BgZ have been split out from the main project/package and put into separate projects/packages.

   Show
   The information standard specific artifacts for MedicationProcess, eAfspraak, Images and BgZ have been split out from the main project/package and put into separate projects/packages.

  Description

   Momenteel bevat het zib-project ( GitHub repository  | Simplifier project | FHIR package ) veel informatiestandaardspecifieke FHIR profielen. Het uitsplitsen van dit project/package zal leiden tot een logischer geheel een beter te beheren set aan profielen. Wanneer er immers een wijziging nodig is aan het een informatiestandaardspecifiek profiel raakt het niet meer alle standaarden maar enkel die informatiestandaard.

   Daarom het wijzigingsverzoek om de informatiestandaardspecifieke FHIR artefacten onder te brengen in eigen GitHub repositories, Simplifier projecten en FHIR packages. Deze leggen dan vervolgens een dependency op het overkoepelende project/package, dat profielen voor zibs en andere overkoepelende profielen bevat. Een goed voorbeeld van de gewenste oplossing is te zien in de informatiestandaard voor Questionnaires (GitHub repository | Simplifier project | FHIR package )

   Attachments

    Activity

     People

      edelman@nictiz.nl Pieter Edelman
      ardon@fire.ly Ardon Toonstra
      Watchers:
      3 Start watching this issue

      Dates

       Created:
       Updated:
       Resolved: