Uploaded image for project: 'MedMij Standaarden'
 1. MedMij Standaarden
 2. MM-1175

Toevoegen known-issue in nl-core-address profiel over incorrecte locatie AD_use extensie

  Details

  • Type: Wijzigingsverzoek
  • Status: Gesloten
  • Priority: 3
  • Resolution: Resolved
  • Fix Version/s: 2019.01 - Mei 2020
  • Component/s: None
  • Blokkerend:
   Nee
  • Informatiestandaard:
   Alle
  • Informatiestandaard onderdelen:
   FHIR
  • Impact:
   Geen impact voor huidige implementaties. Deze wijziging gaat om het toevoegen van een tekstuele toelichting.
  • Voorgestelde oplossing:
   Toevoegen comment bij Address.use.extension:AD_use om duidelijk te maken dat de fout bekend is en opgelost gaat worden in een volgende breaking release.
  • Release notes:
   Hide

   Added a comment in the nl-core-address profile at Address.use.extension:AD_use to signal a known issue.

   Show
   Added a comment in the nl-core-address profile at Address.use.extension:AD_use to signal a known issue.

   Description

   Uit MM-1090 komt naar voren dat AD_use extensie op een verkeerde plek staat in het nl-core-address profiel. Dit wordt met een volgende breaking release opgelost. 

   Dit wijzigingsverzoek stelt voor om een known issue te plaatsen bij de huidige extensie om zo aan de implementers duidelijk t maken dat het probleem bekend is. Daarnaast kunnen zij zo alvast voorsorteren op de aankomende wijziging.

    Attachments

     Issue Links

      Activity

       People

       Assignee:
       e.derijcke@furore.com Eduard de Rijcke
       Reporter:
       e.derijcke@furore.com Eduard de Rijcke
       Watchers:
       0 Start watching this issue

        Dates

        Created:
        Updated:
        Resolved:

         Estimations By Role

         No roles have been estimated yet.