Uploaded image for project: 'MedMij Standaarden'
 1. MedMij Standaarden
 2. MM-1175

Toevoegen known-issue in nl-core-address profiel over incorrecte locatie AD_use extensie

Details

  • Wijzigingsverzoek
  • Status: Gesloten
  • 3
  • Resolution: Resolved
  • 2019.01 - Mei 2020
  • None
  • Nee
  • Alle
  • FHIR
  • Geen impact voor huidige implementaties. Deze wijziging gaat om het toevoegen van een tekstuele toelichting.
  • Toevoegen comment bij Address.use.extension:AD_use om duidelijk te maken dat de fout bekend is en opgelost gaat worden in een volgende breaking release.
  • Hide

   Added a comment in the nl-core-address profile at Address.use.extension:AD_use to signal a known issue.

   Show
   Added a comment in the nl-core-address profile at Address.use.extension:AD_use to signal a known issue.

  Description

   Uit MM-1090 komt naar voren dat AD_use extensie op een verkeerde plek staat in het nl-core-address profiel. Dit wordt met een volgende breaking release opgelost. 

   Dit wijzigingsverzoek stelt voor om een known issue te plaatsen bij de huidige extensie om zo aan de implementers duidelijk t maken dat het probleem bekend is. Daarnaast kunnen zij zo alvast voorsorteren op de aankomende wijziging.

   Attachments

    Issue Links

     Activity

      People

       rijcke@nictiz.nl Eduard de Rijcke
       rijcke@nictiz.nl Eduard de Rijcke
       Watchers:
       0 Start watching this issue

       Dates

        Created:
        Updated:
        Resolved:

        Jigit Development

         Branches:
         Pull requests: