Uploaded image for project: 'MedMij Standaarden'
 1. MedMij Standaarden
 2. MM-1170

Twee optimalisatie punten PDF/A

  Details

  • Type: Wijzigingsverzoek
  • Status: Bepaling voorstel
  • Priority: 3
  • Resolution: Unresolved
  • Fix Version/s: 2020.01 - Januari 2021
  • Blokkerend:
   Nee
  • Informatiestandaard:
   PDF/A
  • Informatiestandaard onderdeel:
   Kwalificatie
  • Impact:
   Geen
  • Voorgestelde oplossing:
   Aanpassen volgorde kwalificatiescripts

   Description

   I.o.m. Victor zijn er twee optimalisatie punten voor de gegevensdienst PDF/A bevonden, te weten:

   1. In het addendum, scenario 2.1, kan er bij DocumentSet 3 verwarring ontstaan vanwege de termen 'willekeurige referenties' en 'geen voorbeeld beschikbaar'. Wat KD’s bijna altijd doen is referenties gebruiken uit scenario 3, de use case Delen. Dit omdat dit bijna de enige andere referenties zijn in het gegevensdienst. Is dat goed? Zo niet, dan dient er beter te worden aangegeven wat wel en niet mag qua gebruik van ‘willekeurige’ referenties. Tevens graag uitleg toevoegen over wat er bedoeld wordt met 'geen voorbeeld beschikbaar' (kan dit niet beter worden weggelaten?). Al met al graag aangeven welke onderdelen er verwacht worden in de screenshots.
   2. Er zitten verschillen tussen de DVP en DVZA scenario’s van PDF/A Raadplegen en Beschikbaarstellen, terwijl dit voor andere gegevensdiensten nagenoeg altijd gelijk is (dus het aantal scenario's en de titels/inhoud van de scenario's). Bij PDF/A wordt het verschil veroorzaakt doordat er bij DVZA meer getoetst moet worden. Het zou mooi zijn om de titels van de scenario’s en de volgorde gelijk te trekken. De extra scenario’s voor DVZA komen dan onderaan te staan. Omdat ik geen mogelijkheid zie om een bijlage toe te voegen, hieronder het voorstel voor het wijzigen van de volgorde en titels van de DVZA Beschikbaarstellen scenario's geplakt in deze melding. (De kleuren zijn helaas weggevallen)

   Introductie

   Hieronder volgt een vergelijk van de PDF/A Raadplegen (DVP) scenario’s en de PDF/A Beschikbaarstellen (DVZA) scenario’s. Er wordt uitgegaan van de volgorde en titels van de DVP scenario’s (links). De DVZA scenario’s worden links gematcht. 

   Scenario 1/Persoon 1 – huidige situatie

   DVP DVZA
   Scenario 1.1: Alle DocumentReference resources van persoon 1 met een ‘current’ status (3 van de 3) Scenario 1.1: Alle DocumentReference resources van persoon 1 met een ‘current’ status (3 van de 3)
   Scenario 1.2: Alle DocumentReference resources van persoon 1 in periode ‘vanaf T – 730 t/m T – 365’ en een ‘current’ status (geen PDF/A gegevens beschikbaar) Scenario 1.2: Alle DocumentReference resources van persoon 1 in periode ‘vanaf T – 730 t/m T – 365’ en een ‘current’ status (0 van de 3)
   Scenario 1.3: PDF/A documenten van persoon 1 (2 van de 2) Scenario 1.4: PDF/A documenten van persoon 1 in een FHIR Binary resource (2 van 2)
   Scenario 1.4: De PDF/A locatie opgegeven in de ontvangen PDF/A metadata van persoon 1 is niet correct Scenario 1.5: De PDF/A locatie opgegeven in het bericht van de PGO voor persoon 1 is niet correct
   / Scenario 1.3: Alle DocumentReference resources van persoon 1 voor een syntactisch foutieve periode en een ‘current’ status. (3 van de 3)

    

   Scenario 1/Persoon 1 – gewenste situatie

   DVP DVZA Wijziging DVZA
   Scenario nummer + titel
   Scenario 1.1: Alle DocumentReference resources van persoon 1 met een ‘current’ status (3 van de 3) Scenario 1.1: Alle DocumentReference resources van persoon 1 met een ‘current’ status (3 van de 3) /
   Scenario 1.2: Alle DocumentReference resources van persoon 1 in periode ‘vanaf T – 730 t/m T – 365’ en een ‘current’ status (geen PDF/A gegevens beschikbaar) Scenario 1.2: Alle DocumentReference resources van persoon 1 in periode ‘vanaf T – 730 t/m T – 365’ en een ‘current’ status (0 van de 3) /
   Scenario 1.3: PDF/A documenten van persoon 1 (2 van de 2) Scenario 1.4: PDF/A documenten van persoon 1 in een FHIR Binary resource (2 van 2) Scenario 1.3: PDF/A documenten van persoon 1 (2 van de 2)
   Scenario 1.4: De PDF/A locatie opgegeven in de ontvangen PDF/A metadata van persoon 1 is niet correct Scenario 1.5: De PDF/A locatie opgegeven in het bericht van de PGO voor persoon 1 is niet correct Scenario 1.4: De PDF/A locatie opgegeven in de ontvangen PDF/A
   / Scenario 1.3: Alle DocumentReference resources van persoon 1 voor een syntactisch foutieve periode en een ‘current’ status. (3 van de 3) Scenario 1.5: Alle DocumentReference resources van persoon 1 voor een syntactisch foutieve periode en een ‘current’ status. (3 van de 3)

    

   Scenario 2/Persoon 2 – huidige situatie

   DVP DVZA
   Scenario 2.1: Alle DocumentManifest resources van persoon 2 met een ‘current’ status (2 van de 3) Scenario 2.2: Alle DocumentManifest resources van persoon 2 met een ‘current’ status. (2 van de 3)
   Scenario 2.2: Specifieke DocumentReference van persoon 2 (1 van de 1) Scenario 2.4: DocumentReference van persoon 2 met specifiek ID. (1 van de 1)
   Scenario 2.3: PDF/A document van persoon 2 (1 van de 1) Scenario 2.5: PDF/A document van persoon 2
    
   / Scenario 2.1: Alle DocumentReference resources van persoon 2 met een ‘current’ status. (1 van de 2)
   / Scenario 2.3: Alle DocumentManifest resources van persoon 2 in periode ‘vanaf T – 365 t/m T – 60’ en een ‘current’ status in (1 van de 3)

    

    

   Scenario 2/Persoon 2 – gewenste situatie

   DVP DVZA Wijziging DVZA
   Scenario nummer + titel
   Scenario 2.1: Alle DocumentManifest resources van persoon 2 met een ‘current’ status (2 van de 3) Scenario 2.2: Alle DocumentManifest resources van persoon 2 met een ‘current’ status. (2 van de 3) Scenario 2.1: Alle DocumentManifest resources van persoon 2 met een ‘current’ status (2 van de 3)
   Scenario 2.2: Specifieke DocumentReference van persoon 2 (1 van de 1) Scenario 2.4: DocumentReference van persoon 2 met specifiek ID. (1 van de 1) Scenario 2.2: Specifieke DocumentReference van persoon 2 (1 van de 1)
   Scenario 2.3: PDF/A document van persoon 2 (1 van de 1) Scenario 2.5: PDF/A document van persoon 2
    
   Scenario 2.3: PDF/A document van persoon 2 (1 van de 1)
   / Scenario 2.1: Alle DocumentReference resources van persoon 2 met een ‘current’ status. (1 van de 2) Scenario 2.4: Alle DocumentReference resources van persoon 2 met een ‘current’ status. (1 van de 2)
   / Scenario 2.3: Alle DocumentManifest resources van persoon 2 in periode ‘vanaf T – 365 t/m T – 60’ en een ‘current’ status in (1 van de 3) Scenario 2.5: Alle DocumentManifest resources van persoon 2 in periode ‘vanaf T – 365 t/m T – 60’ en een ‘current’ status in (1 van de 3)

    

   N.B. Voor de use case Sturen komen alle scenario’s van DVP en DVZA overeen qua aantal, volgorde en titels, dus die hoeft niet te worden aangepast.

    

    

   Met vriendelijke groet,

   Cherelle Vrij

    Attachments

     Issue Links

      Activity

       People

       Assignee:
       hagg@nictiz.nl Trudy Hagg
       Reporter:
       vrij@nictiz.nl Cherelle Vrij
       Watchers:
       5 Start watching this issue

        Dates

        Created:
        Updated:

         Estimations By Role

         No roles have been estimated yet.