Uploaded image for project: 'MedMij Standaarden'
 1. MedMij Standaarden
 2. MM-1169

Uitfaseren paginahistorie op wikipagina's MedMij

  Details

  • Type: Wijzigingsverzoek
  • Status: Gesloten
  • Priority: 3
  • Resolution: Resolved
  • Fix Version/s: 2019.01 - Mei 2020
  • Component/s: None
  • Blokkerend:
   Nee
  • Informatiestandaard:
   Alle
  • Informatiestandaard onderdelen:
   Functioneel
  • Impact:
   Geen voor implementers, heel fijn voor degenen die releases uitvoeren / wikipagina's bijhouden: dit onderdeel kost veel tijd en hoeft dan niet meer te worden onderhouden.
  • Voorgestelde oplossing:
   Verwijderen van 'Paginahistorie' op FO pagina's en 'History' op TO/FHIR IG pagina's.
  • Release notes:
   Hide

   Gezien BITS reeds goede naslag biedt voor wijzigingen in de MedMij-informatiestandaarden, is er voor gekozen om de sectie Paginahistorie (in functionele ontwerpen) en History (in FHIR IG's) te verwijderen.

   Show
   Gezien BITS reeds goede naslag biedt voor wijzigingen in de MedMij-informatiestandaarden, is er voor gekozen om de sectie Paginahistorie (in functionele ontwerpen) en History (in FHIR IG's) te verwijderen.

   Description

   Op de MedMij-wiki wordt op diverse plekken gebruik gemaakt van paginahistorie, bijvoorbeeld bij functionele ontwerpen en FHIR IG's. Deze paginahistorie bevat al enkele tijd geen nuttige informatie, slechts per release een kopie van het zelfde stukje tekst.

   Met de invoering van de MedMij kortcyclische-release en het goed documenteren van wijzigingen in Bits met daarbij releasenotes die ook op de wiki worden gepubliceerd, is deze paginahistorie overbodig. Ten slotte kunnen bewerkingen ook worden ingezien d.m.v. de tab 'Geschiedenis weergeven' op de wiki.

    Attachments

     Activity

      People

      Assignee:
      galen@nictiz.nl Niek van Galen
      Reporter:
      galen@nictiz.nl Niek van Galen
      Watchers:
      0 Start watching this issue

       Dates

       Created:
       Updated:
       Resolved:

        Estimations By Role

        No roles have been estimated yet.