Uploaded image for project: 'MedMij Standaarden'
 1. MedMij Standaarden
 2. MM-1167

nl-core-patient Patient.maritalStatus mist strength

  Details

  • Type: Wijzigingsverzoek
  • Status: Gesloten
  • Priority: 3
  • Resolution: Resolved
  • Fix Version/s: 2019.01 - Mei 2020
  • Component/s: None
  • Blokkerend:
   Nee
  • Informatiestandaard:
   Alle
  • Informatiestandaard onderdelen:
   FHIR
  • Impact:
   Bevordert implementatie op sommige systemen. Er is geen verdere implementatie-impact te verwachten
  • FHIR Category:
   Profiles
  • Voorgestelde oplossing:
   Add a binding strength of "extensible" to maritalStatus in nl-core-patient.
  • Release notes:
   Hide

   Add a binding strength of "extensible" to maritalStatus in nl-core-patient.

   Show
   Add a binding strength of "extensible" to maritalStatus in nl-core-patient.

   Description

   ElementDefinition.binding.strength is verplicht als je een binding hebt. Deze ontbreekt hier:

     <element id="Patient.maritalStatus">
      <path value="Patient.maritalStatus" />
      ...
      <binding>
       <valueSetReference>
        <reference value="http://decor.nictiz.nl/fhir/ValueSet/2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.7.9.1--20171231000000" />
        <display value="BurgerlijkeStaatCodelijst" />
       </valueSetReference>
      </binding>
   

    Attachments

     Activity

      People

      Assignee:
      edelman@nictiz.nl Pieter Edelman
      Reporter:
      job.schipper@medicore.nl Job Schipper (Medicore)
      Watchers:
      1 Start watching this issue

       Dates

       Created:
       Updated:
       Resolved:

        Estimations By Role

        No roles have been estimated yet.