Uploaded image for project: 'MedMij Standaarden'
 1. MedMij Standaarden
 2. MM-1155

nl-core-address bevat ongeldige slicingdefinitie op country

Details

  • Change Request
  • Status: Gesloten
  • 3
  • Resolution: Resolved
  • 2019.01 - Mei 2020
  • None
  • Nee
  • Alle
  • FHIR
  • Lost problemen op bij valideren. Levert geen extra werk aan zender of ontvangende kant.
  • Profiles
  • Zoals gedocumenteerd in het issue. Vervang slicingdefinitie op basis van codesysteem door definitie op basis van pattern.
  • Hide

   In nl-core-address, changed the slicing logic to enable support for both GBA and ISO land codes.

   Show
   In nl-core-address, changed the slicing logic to enable support for both GBA and ISO land codes.

  Description

   Via https://chat.fhir.org/#narrow/stream/179166-implementers/topic/why.20does.20this.20.24validate.20fail.3F en mail. Melder Job Schipper, Medicore.

   nl-core-address gebruikt in .country de extensie code-specification om de GBA en/of ISO landcode te kunnen communiceren. Daarvoor is slicing op basis van de gebruikte waardelijst vereist omdat code-specification dan tweemaal kan voorkomen. 1x met waardelijst op basis van ISO en 1x op met waardelijst op basis van GBA.

   De huidige slicingdefinitie zegt echter:

   <element id="Address.country.extension">
       <path value="Address.country.extension" />
       <slicing>
           <discriminator>
               <type value="value" />
               <path value="url" />
           </discriminator>
           <discriminator>
               <type value="value" />
               <path value="value.coding.system" />
           </discriminator>
           <rules value="open" />
       </slicing>
   </element>
   

   Dat zou moeten zijn:

      <element id="Address.country.extension">
          <path value="Address.country.extension" />
          <slicing>
           <discriminator>
               <type value="value" />
               <path value="url" />
           </discriminator>
            <discriminator>
              <type value="pattern" />
              <path value="$this.value" />
            </discriminator>
            <rules value="open" />
          </slicing>
        </element>
   

   En in de twee slices:

    
   <patternCodeableConcept> 
      <coding> 
        <system value="urn:oid:2.16.840.1.113883.2.4.4.16.34"/> 
      </coding> 
    </patternCodeableConcept> 
   

   en

    
   <patternCodeableConcept> 
      <coding> 
        <system value="urn:iso:std:iso:3166"/> 
      </coding> 
    </patternCodeableConcept> 
   

   Attachments

    Issue Links

     Activity

      People

       ardon@fire.ly Ardon Toonstra
       henket@nictiz.nl Alexander Henket
       Watchers:
       1 Start watching this issue

       Dates

        Created:
        Updated:
        Resolved: